Veelgestelde vragen

 • Je kunt je online inschrijven via de website. In verband met de toelatingseisen moet je bij de cursus "Proefdierverzorger (artikel 13F)", naast de inschrijving, ook een kopie ID en een kopie van je diploma meesturen.

 • Je wordt toegelaten:

  • Bij een afgeronde opleiding Dierverzorging, Veehouderij, Paardenhouderij of Dierenartsassistent op minimaal mbo-niveau, met een opleidingsrelevante stagecomponent van minstens 500 uur.
  • Met een arbeidsovereenkomst met een instituut dat in het bezit is van een vergunning zoals bedoeld in Artikel 2 van de Wet op Dierproeven.
  • Je bent minimaal 21 jaar.
 • Nee, deze cursus is alleen bedoeld voor mensen die al werkzaam zijn bij een proefdierbedrijf.

 • De docenten van Aeres Training Centre Barneveld zijn afgestudeerd als dierenarts en zijn in het bezit van Proefdierverzorging artikel 9. Ze hebben tevens veel ervaring in het onderwijs. Veel docenten worden bovendien beschouwd als absolute kenners op hun vakgebied. In combinatie met de praktijkgerichte opzet van de cursussen kun je er dus zeker van zijn dat je veel opsteekt, en op veel vragen uit de praktijk meteen de meest praktische antwoorden krijgt.

 • Ja, op de eerste cursusdag krijg je het lesmateriaal uitgereikt. Deze bestaat uit twee lesboeken.

 • De docenten/cursusleiders zijn telefonisch niet altijd goed bereikbaar. Zij hebben diverse activiteiten die niet vanachter hun bureau gedaan worden. Ze geven les, zijn op stagebezoek e.d. Heb je een vraag voor een docent of cursusleider, mail dit dan naar atc.barneveld@aeres.nl Jouw vraag wordt dan doorgestuurd naar de juiste persoon. Je kunt ook bellen om een notitie achter te laten voor deze persoon, tel. 088-0206123.

 • In principe kun je je altijd inschrijven. Voor alle cursussen geldt echter een maximum aantal deelnemers. Het moment waarop dit aantal bereikt wordt, verschilt per cursus. Je kunt dan nog steeds inschrijven, maar je wordt op een wachtlijst geplaatst. Als iemand zich afmeldt, kun je alsnog geplaatst worden. Of je wacht tot de cursus/opleiding opnieuw start.

 • Het maximum aantal deelnemers verschilt per cursus. De maximale aantallen deelnemers kun je vinden bij de cursusinformatie.

 • Als je een toets hebt gemaakt, krijg je de uitslag twee weken na de toets per e-mail of It's Learning toegestuurd.

 • Je kunt de toets meestal op een later moment inhalen. In het lesprogramma zitten diverse herkansingsmomenten.

 • Nee, het is niet mogelijk om langer over de cursus te doen. Bij het niet halen van alle toetsen zul je je opnieuw moeten inschrijven.

 • Nee, er worden voor deze opleiding geen vrijstellingen verleend. Je verplicht je het gehele lesprogramma, inclusief de praktijkdagen te volgen.

 • Jammer, maar het kan. Hiervoor vragen wij je een aangetekende brief, een brief met bericht van ontvangst of een e-mail met ontvangstbevestiging te sturen. Bij annulering op, of na de geplande startdatum vindt overigens geen restitutie van het lesgeld plaats.

 • Je kunt alleen studiefinanciering krijgen voor voltijdsopleidingen en duale opleidingen. Deze worden niet gegeven bij Aeres Training Centre Barneveld.

 • Onder bepaalde voorwaarden kun je studiekosten opvoeren als aftrekpost voor de Inkomstenbelasting. Niet alle kosten zijn aftrekbaar. Voor meer informatie, raadpleeg een belastinggids of kijk op www.belastingdienst.nl.

Partners van Aeres Training Centre Barneveld