Aeres Training Centre Barneveld hecht aan tevreden relaties en maakt graag gebruik van jouw feedback. Waar gewerkt wordt, kunnen echter misverstanden ontstaan of kunnen fouten worden gemaakt. Heb je een opmerking of een klacht dan luisteren we graag naar je. Wij verzoeken je daarom contact op te nemen met onze cursusadministratie voor telefonisch overleg over het probleem of voor het maken van een afspraak. Je kunt hiervoor contact opnemen via 088-0206123 of atc.barneveld@aeres.nl

Formele schriftelijke klacht

Wanneer het probleem na een gesprek niet is opgelost dan kun je een formele schriftelijke klacht indienen middels het daarvoor bestemde klachtenformulier.

Hoeveel tijd heb je om je klacht in te dienen?

Je hebt tot twaalf maanden de tijd om je klacht in te dienen. Deze twaalf maanden gaan in op het moment dat je klacht ontstaat.