Aeres Training Centre Barneveld hecht aan tevreden relaties en maakt graag gebruik van jouw feedback. Waar gewerkt wordt, kunnen echter misverstanden ontstaan of kunnen fouten worden gemaakt. Heb je een opmerking of een klacht dan luisteren we graag naar je. Wij verzoeken je daarom allereerst contact op te nemen met onze cursusadministratie voor telefonisch overleg over het probleem. Je kunt hiervoor contact opnemen via 088-0206123.

Formele schriftelijke klacht

Wanneer het probleem na een gesprek niet is opgelost dan kun je een formele schriftelijke klacht indienen middels het daarvoor bestemde klachtenformulier. Je ontvangt binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging per mail. Indien de klacht in een schoolvakantie (regio Midden Nederland) wordt verstuurd, zal de ontvangstbevestiging binnen 5 werkdagen na aanvang van de 1e schooldag worden verzonden.

Hoeveel tijd heb je om je klacht in te dienen?

Je hebt tot twaalf maanden de tijd om je klacht in te dienen. Deze twaalf maanden gaan in op het moment dat je klacht ontstaat.

Hoe verloopt de klachtenafhandeling?

Wij behandelen elke klacht zorgvuldig. Om de klacht inhoudelijk goed en volledig te kunnen onderzoeken, is een zo helder mogelijke omschrijving van je klacht nodig. Zorg ervoor dat je de reglementen en voorwaarden goed hebt gelezen voor je een klacht indient.

Hoe lang is de termijn voor afhandeling van een klacht?

Wij proberen je klacht zo snel mogelijk af te handelen. Uiterlijk binnen een termijn van zes weken wordt de klacht inhoudelijk behandeld en ontvang je een schriftelijk antwoord op je klacht, tenzij anders met je is afgesproken. De termijn van 6 weken (excl. vakantie en eventuele feestdagen) wordt gerekend vanaf de ontvangstbevestiging van je klacht. Het ATCB kan deze termijn met twee weken verlengen indien zij dit nodig acht.

Partners van Aeres Training Centre Barneveld