Wij hebben de meest gestelde vragen rondom het Besluit houders van dieren hond en kat, overige zoogdieren, vogels, vissen, reptielen en amfibieën voor je op een rij gezet. Voor vragen over de controle en hoe deze wordt uitgevoerd, verwijzen wij je naar de Landelijke Inspectie Dienst of de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Veelgestelde vragen - algemeen

 • Wij zijn van mening dat werken met dieren het beste in de praktijk kan. De kennis die niet in theorie kan worden opgedaan, leren wij je zoveel mogelijk in de praktijkgerichte lessen op school. De lessen zijn gericht op de uitleg en het nader toelichten van de theorie. Het is echter niet mogelijk alle handelingen die voorkomen in het vaardigheidsexamen te kunnen laten zien en je te kunnen laten oefenen. Wij vertrouwen er in deze op dat je hierin ook zal putten uit je reeds opgedane werkervaring en vergeet daarbij ook niet dat je de praktijkhandelingen ook oefent in je (eventuele) stage.

 • Een fokker (of kweker) valt onder het besluit als er sprake is van bedrijfsmatig handelen. De richtlijnen die de overheid hiervoor hanteert kun je vinden op de website van de RVO.

  Voor honden en katten is er naast bovengenoemde indicaties ook nog een getalsmatige indicatie: je hebt in een aaneengesloten periode van twaalf maanden in totaal meer dan twintig honden of katten verkocht, afgeleverd, opgevangen of gefokt. Deze getalsmatige indicatie is, net zoals onder het Honden-en kattenbesluit, een richtlijn. De beoordeling of sprake is van bedrijfsmatigheid gebeurt voor honden en katten mede aan de hand van hierboven genoemde indicaties.

 • Onlangs hebben we vergaderd met RVO en het ministerie van Economische Zaken. Daarbij hebben ze heel duidelijk aangegeven dat de wetgeving zeker zal blijven bestaan. De verwachting is zelfs dat in de toekomst de wetgeving eerder strakker zal worden dan soepeler, gezien de aandacht voor dierenwelzijn.

 • De cursusduur (thuisstudie en praktijkdagen) is ongeveer twee en een halve maand. Daarna komen de examens.

 • Je krijgt een studielicentie waarmee je in een afgeschermde omgeving toegang krijgt tot de online lesstof. Wij verwachten van je dat je de leerstof bestudeert volgens het lesprogramma. Nog voor de eerstvolgende praktijkdag kun je een online toets maken, waarmee je kunt testen of je voldoende kennis hebt opgedaan. Tijdens de introductie op de eerste lesdag wordt aandacht besteed aan de online studieomgeving.

 • Afhankelijk van je werk- en denkniveau is de studiebelasting ongeveer 80 tot 100 uur.

 • De cursus is vergelijkbaar met mbo-niveau 4.

 • De prijs van de cursus is € 575. Dit is exclusief het examen.

 • Bij de prijs van de cursus inbegrepen zit:

  • Al het lesmateriaal (digitaal)
  • Verbruiksmateriaal tijdens de cursusdagen
  • Koffie, thee en de lunch tijdens de cursusdagen
  • Studeren in de online leeromgeving

  De examens (theorie en praktijk) zitten niet bij de prijs inbegrepen.

 • Binnen maximaal 12 maanden na de laatste lesdag mag je herkansen zonder limiet in aantal. Ieder theorie-examen kost €95,00 en ieder vaardigheidsexamen €175,00.

  Wij adviseren in situaties wanneer er meer dan twee herkansingen zijn gemaakt te overleggen of het verstandig is hiermee door te gaan. Dit verschilt vaak per situatie.

 • Helaas, wij geven geen proeflessen. Wel nodigen wij je graag uit om 'Barneveld te beleven' tijdens onze open dagen. Je kunt dan demonstraties bijwonen in onze praktijkfaciliteiten, de lesstof zowel digitaal als in de lesmap bekijken en al je onbeantwoorde vragen stellen aan onze medewerkers.

 • Wij nodigen je graag uit om ‘Barneveld te beleven’ tijdens onze open dagen. Je kunt dan demonstraties bijwonen in onze praktijkfaciliteiten, de lesstof zowel digitaal als in de lesmap bekijken, al je onbeantwoorde vragen stellen aan onze medewerkers.

Veelgestelde vragen - honden en katten

 • Bij de lange opleiding Ondernemer asiel, pension, cattery en kennel gelden de volgende stageverplichtingen:

  • een goedgekeurde praktijkovereenkomst voor aanvang stage
  • de stage moet uiterlijk 12 maanden na de examendatum zijn afgerond.

  Je hebt dus ruim de tijd om aan de stageverplichtingen te voldoen. De stagebedrijven zijn te vinden op stagemarkt.nl. Tijdens de stage kan gewerkt worden aan de praktijkvaardigheden die getoetst worden in het praktijkexamen. De vaardigheden kunnen worden afgetekend in het Handelingenboekje. Dit is ter voorbereiding op het praktijkexamen.

  Voor Besluit houders van dieren honden en katten gelden de volgende verplichtingen:

  • Je loopt tijdens de cursus minimaal 160 uur stage bij een asiel, pension, kennel en/of cattery
  • Daarbij moet sprake zijn van een evenwichtige verdeling tussen het werken met honden (minimaal 80 uur) en het werken met katten (minimaal 80 uur)
  • De uren mogen verdeeld worden over meerdere bedrijven, maar per diersoort moet je minimaal 56 uur in een asiel of pension stagelopen
 • Dat mag, als het bedrijf door de SBB erkend is en de eigenaar/begeleider in het bezit is van het vroegere Vakbekwaamheidsbewijs Honden- en kattenbesluit of voldoet aan het Besluit houders van dieren honden en katten.

 • Op de website van de SBB kun je leerbedrijven zoeken. Met de geavanceerde zoekmachine kun je op verschillende manieren zoeken. Onder andere op plaats, soort bedrijf of zelfs op naam.

 • Een leerbedrijf (stage-adres) moet erkend zijn door de SBB. Daarnaast moet de eigenaar/begeleider in het bezit is van het vroegere Vakbekwaamheidsbewijs Honden- en kattenbesluit of voldoen aan het Besluit houders van dieren honden en katten.

 • Het Besluit geldt voor honden en katten. Daarom zijn wij verplicht beide diergroepen tijdens de cursus te behandelen. Wij adviseren dan ook toch stage te lopen in een bedrijf waar zowel honden als katten zijn.

 • Het Besluit geldt voor honden en katten. Daarom zijn wij verplicht beide diergroepen tijdens de cursus te behandelen. Wij adviseren dan ook toch stage te lopen in een bedrijf waar zowel honden als katten zijn.

 • Omdat het Besluit geldt voor honden én katten, zijn wij verplicht beide diergroepen tijdens de cursus te behandelen. Daarom adviseren wij ook stage te lopen bij een bedrijf waar zowel honden als katten aanwezig zijn.

 • Je kunt ervoor kiezen een paar weken voor aanvang van de cursus te beginnen met de stage, maar dan mag je alleen observeren en deze uren tellen niet mee. Dit doe je dan dus puur voor jezelf. Omdat je nog geen lessen hebt gevolgd, mag je nog geen handelingen verrichten. Bovendien sluit Aeres Training Centre Barneveld een aanvullende verzekering af voor al haar cursisten. Deze verzekering gaat in op de eerste dag van de cursus en geldt alleen als je stageovereenkomst is goedgekeurd.

  Kortom: ja, je mag eerder beginnen maar je stage uren gaan pas tellen vanaf lesdag 1.

 • Ja, het Besluit houders van dieren honden en katten betreft beide diergroepen. Je wordt vakbekwaam in allebei en mag dus zowel honden als katten fokken, verkopen en opvangen. Het is bij wet bepaald dat deze twee driegroepen onder één Besluit vallen.

 • Ja, het Besluit houders van dieren honden en katten betreft beide diergroepen. Je wordt vakbekwaam in allebei en mag dus zowel honden als katten fokken, verkopen en opvangen. Het is bij wet bepaald dat deze twee driegroepen onder één Besluit vallen.

 • Ja, het Besluit houders van dieren honden en katten betreft beide diergroepen. Je wordt vakbekwaam in allebei en mag dus zowel honden als katten fokken, verkopen en opvangen. Het is bij wet bepaald dat deze twee driegroepen onder één Besluit vallen.

 • Ja, het Besluit houders van dieren honden en katten betreft beide diergroepen. Je wordt vakbekwaam in allebei en mag dus zowel honden als katten fokken, verkopen en opvangen. Het is bij wet bepaald dat deze twee driegroepen onder één Besluit vallen.

 • De onderwerpen die tijdens de praktijklessen worden behandeld zijn:

  • Wetskennis
  • Gedrag
  • Vachtverzorging
  • Gezondheidszorg
  • EHBO
 • De onderwerpen die in de theorielessen aan bod komen zijn:

  • Rassenkennis
  • Organisaties
  • Voeding
  • Anatomie
  • Fysiologie
  • Ziekteleer
  • Voortplanting
  • Erfelijkheidsleer
  • EHBO
  • Hygiëne
  • Huisvesting
 • Er zijn 4 praktijk-lesdagen. Dag 5 is de examendag. Op deze dag krijg je een theorie- en praktijkexamen. Tussen de praktijkdagen in Barneveld heb je twee weken de tijd de theorie te bestuderen via de online-leeromgeving. Voordat je naar de volgende praktijkdag komt, kun je een online proeftoets maken waarmee je kunt beoordelen of je de theorie onder de knie hebt.

Veelgestelde vragen - overige zoogdieren, vogels, vissen, reptielen en amfibieën

 • Indien de kinderboerderij, een of meerdere van onderstaande activiteiten uitvoert, dan dient er inderdaad een vakbekwaamheidsbewijs behaald te worden.

  • Opvang 'vakantie' dieren (bijvoorbeeld konijnen en andere zoogdieren).
  • Opvang van afstandsdieren
  • Overige indicaties kunt u vinden op de website van de RVO.

  Welk 'besluit' behaald moet worden is afhankelijk van de diersoort(en) die (tijdelijk) worden opgevangen of gefokt.

 • Een dierverzorgingsdiploma is niet voldoende. Ook niet als er ‘Vakbekwaam dierenverzorger’ of ‘Bedrijfsleider dierverzorging’ of iets dergelijk op staat. De regels rond het Vakbekwaamheidsbewijs zijn in 2014 ingevoerd. Heb je na die tijd een opleiding gedaan en daarbij ook een Keuzedeel behaald, dan kan het zijn dat je wel voldoet aan het Vakbekwaamheidsbewijs. Kijk op je diploma dit goed na.

Partners van Aeres Training Centre Barneveld