Van passie tot professional

Privacy

Aeres Training Centre Barneveld respecteert de privacy van bezoekers van deze website. De informatie die Aeres Training Centre Barneveld tijdens het gebruik van deze website verzamelt, went Aeres Groep aan voor de evaluatie en verdere ontwikkeling en personalisatie van deze site. Zo tracht Aeres Training Centre Barneveld met de vergaarde informatie de toegankelijkheid en de kwaliteit van deze site te optimaliseren, waaronder begrepen 1-op-1 marketing.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens die tijdens een bezoek aan deze website worden verstrekt aan Aeres Training Centre Barneveld, kunnen in een bestand worden verzameld en opgeslagen. Verwerking van persoonsgegevens vindt louter plaats indien dit verenigbaar is met het doel van de verzameling van de persoonsgegevens, waaronder - doch niet uitsluitend - begrepen marketingdoeleinden. Indien u geen informatie meer van Aeres Training Centre Barneveld wenst te ontvangen, kunt u zich te allen tijde afmelden door Aeres Training Centre Barneveld een e-mail te sturen. De verzamelde persoonsgegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit laatste behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.

Cookies

Aeres Training Centre Barneveldmaakt op deze website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden waarin de persoonlijke voorkeuren van een bezoeker van de Aeres Training Centre Barneveld-website zijn vastgelegd. Aeres Training Centre Barneveld gebruikt deze cookies om de website zo goed mogelijk op de wensen van de gebruikers af te stemmen. Aeres Training Centre Barneveld heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om het verlies van gegevens of enige vorm van onrechtmatige verwerking en kennisneming door derden tegen te gaan. Om te voorkomen dat derden inzage krijgen in persoonsgegevens raadt Aeres evenwel bezoekers van de website af gebruik te maken van een computer die ook met anderen wordt gedeeld. Indien gebruik wordt gemaakt van een computer die met meerderen wordt gedeeld, is Aeres Training Centre Barneveld op geen enkele wijze aansprakelijk indien bepaalde persoonsgegevens ter beschikking van derden komen.

Open dag

vrijdag 15 november en zaterdag 16 november

Schrijf je nu in!