Veelgestelde vragen

 • Je kunt je online inschrijven via de website. In verband met de toelatingseisen moet je bij de cursus Paraveterinair dierenartsassistent, naast de inschrijving, ook een kopie ID en een kopie van jouw hoogst genoten diploma meesturen.

 • Bij minimaal een vbo- of mavo-opleiding op D-niveau (met maximaal 3 vakken op C-niveau) of een vmbo-diploma volgens de Theoretische Leerweg.

 • Mocht je niet voldoen aan de toelatingseisen, dan wordt een capaciteitentest afgenomen. Op basis van deze uitslag wordt beoordeeld of je kunt worden toegelaten. Het is de bedoeling dat je je inschrijft voor de cursus Paraveterinair dierenartsassistent via de website. Vervolgens ontvangen wij graag per e-mail een kopie van jouw identiteitsbewijs en een kopie van jouw hoogst genoten diploma. Daarna nemen wij telefonisch contact met je op om de toelatingstest in te plannen.

 • Jazeker, je hoeft geen specifieke voorkennis te hebben. De toelatingseisen zijn gericht op opleidingsniveau en niet op voorkennis over dieren.

 • Ja dat kan. Als je 18 jaar of ouder bent en voldoet aan de toelatingseisen die voor sommige cursussen gelden, dan ben je meer dan welkom. Bij Aeres Training Centre Barneveld kun je een leven lang leren!

 • De docenten van Aeres Training Centre Barneveld zijn afgestudeerd als dierenarts. Een aantal van hen staat met één been in de eigen dierenartsenpraktijk. Ze hebben allemaal een brede ervaring in het onderwijs. Veel docenten worden in hun vakgebied bovendien beschouwd als absolute kenners. In combinatie met de praktijkgerichte opzet van de opleiding kun je er dus zeker van zijn dat je veel opsteekt en op veel vragen uit de praktijk meteen een praktisch toepasbaar antwoord krijgt.

 • De opleiding Paraveterinair dierenartsassistent is goed te combineren met een parttime baan tot max. 24-28 uur. Naast het volgen van de lessen, moet je namelijk ook tijd reserveren om de lessen voor te bereiden en te studeren voor de toetsen. Wij houden hiervoor een gemiddelde aan van zes tot tien uur per week. Voor alle overige cursussen voor dierenartsassistenten is geen studietijd nodig.

 • Het cursusgeld kun je in twee termijnen voldoen. De eerste termijn wordt ongeveer drie weken voor de start van de cursus afgeschreven. De tweede termijn volgt halverwege de cursus. Betaal je in twee termijnen, dan geldt een een administratietoeslag van 5% van de cursusprijs. Ook deze toeslag kun je in twee (dezelfde) termijnen voldoen.

 • Ja, op de eerste lesdag krijg je een deel van het lesmateriaal. Het resterende lesmateriaal wordt in het tweede jaar van de opleiding uitgereikt.

 • Ja, wij werken met een digitale leeromgeving: It’s Learning. Hier vind je al het lesmateriaal van de opleiding, plaatsen wij mededelingen en via deze online leeromgeving kun je vragen stellen aan je cursusleider.

 • De docenten/cursusleiders zijn telefonisch niet altijd goed bereikbaar. Zij hebben diverse activiteiten die niet vanachter hun bureau gedaan worden. Ze geven les, zijn op stagebezoek e.d. Heb je een vraag voor een docent of cursusleider, mail dit dan via It’s Learning.

 • Ja, het regelen van stageplaatsen is je eigen verantwoordelijkheid.

 • Het is verstandig op tijd te beginnen met zoeken naar een stage-adres. De stage moet worden uitgevoerd bij een SBB erkend leerbedrijf. Stageadressen kun je vinden op www.stagemarkt.nl.

 • Ja, de stage wordt gelopen binnen de cursusperiode.

 • Heb jij bij de start van jouw studie een relevante baan en is de dierenartsenpraktijk waar je werkt geregistreerd bij SBB? Dan kun je de praktijkopdrachten gewoon op je werkplek uitvoeren. Is het bedrijf waar je werkt niet geregistreerd? Dan kan de dierenartsenpraktijk zich laten registreren bij SBB.

 • Afhankelijk van de mogelijkheden bij de dierenartsenpraktijk en jouw persoonlijke situatie, kun je bijvoorbeeld kiezen voor een ‘dagstage’. Je loopt dan iedere week een (vaste) dag of meerdere (vaste) dagen stage. Je kunt ook kiezen voor een ‘blokstage’, waarbij je een aantal weken achter elkaar stage loopt. Voor de beste opbouw van deze opleiding adviseren wij de beroepspraktijkvorming (stage) over de gehele opleidingsduur te spreiden. Wij raden je bovendien aan om bij verschillende dierenartsenpraktijken stage te lopen. Ben je in loondienst bij een SBB-erkende dierenartsenpraktijk, dan tellen deze uren natuurlijk mee. Tijdens jouw stage ligt de nadruk op het uitvoeren van paraveterinaire handelingen en het maken van stage-opdrachten. Hierdoor wordt de theorie van de opleiding gekoppeld aan de praktijk, waardoor je meer inzicht krijgt in de dierenartsenpraktijk.

  Let op: De 200 uur dierverzorgende stage dien je binnen het eerste cursusjaar af te ronden.

 • Gedurende de opleiding moet je minimaal 700 uur stage lopen. Aan deze stage zijn strikte eisen verbonden. 500 uur moet gelopen worden in een dierenartsenpraktijk voor gezelschapsdieren of in een gemengde praktijk. Hiervan mag maximaal 200 uur gelopen worden in een gespecialiseerde dierenkliniek, bijvoorbeeld een paardenkliniek of tweede lijns dierenartsenpraktijk. Daarnaast resteert nog 200 uur bij een professioneel dierverzorgend bedrijf. Hierbij kun je denken aan een dierenasiel, kinderboerderij, dierenpension, dierenspeciaalzaak, handel/pensionstal of zorgboerderij. De nadruk van deze stage ligt op het verzorgen, voeren en huisvesten van de dieren.

 • Als je een toets hebt gemaakt, krijg je de uitslag twee weken na de toets per e-mail of It's Learning toegestuurd.

 • In het lesprogramma zitten diverse herkansingsmomenten waaraan je kunt deelnemen.

 • Ja, je kunt een verklaring aanvragen. Dat is een bewijs dat je de opleiding voor een bepaalde periode hebt gevolgd, met als bijlage de behaalde toetscijfers. Dit bewijs heeft natuurlijk niet dezelfde waarde als een getuigschrift.

 • Ja, voor de cursus Paraveterinair dierenartsassistent kan dat! Cursisten die vanwege lacunes aan het eind van de opleiding niet gediplomeerd kunnen worden, kunnen zich als extraneus (examenstudent) laten inschrijven. Dit houdt in dat er geen (stage)begeleiding meer plaatsvindt. Je mag maximaal 3 toetsen met een cijfer < 5,5 als extraneus meenemen. Tot uiterlijk 1 jaar na officiële diplomering heb je de kans deze toetsen met een voldoende af te ronden. Dit gebeurt op afspraak met de sectorcoördinator. De kosten bestaan uit een vast bedrag per te herkansen toets (€ 85*). Als extraneus mag je bovendien maximaal 200 stage-uren meenemen, die binnen 9 maanden na de officiële diplomering moeten worden afgerond. Dit gebeurt op afspraak met de sectorcoördinator en aan de hand van een aantoonbare urenregistratie. Voor de beoordeling van het stageverslag wordt een vast bedrag (€ 85*) in rekening gebracht.

  *Kosten zijn conform het examenreglement en afhankelijk wanneer je de opleiding start.

 • Voor de theorie en toetsen kun je geen vrijstelling krijgen.

 • In enkele gevallen is vrijstelling voor maximaal 120 van de 200 uren dierverzorgende stage mogelijk, echter is het niet mogelijk om vrijstelling te krijgen voor de daarbij behorende beroepsproeve ‘Zorgdragen voor dieren’. De cursist dient hiervoor één van de volgende documenten te kunnen overleggen:

  • HKS-diploma dierverzorging N3 (crebonr. 25579 & 25541) N4 (crebonr. 25539 & 25576);
  • HKS-Diploma (vanaf 2018-2019) opleiding mbo proefdierverzorging N3 (crebonr. 25449) en N4 (crebonr. 25578) ;
  • HKS-Diploma (vanaf 2018-2019) opleiding mbo paardenhouderij N3 (crebonr. 25470) en N4 (crebonr. 25468);
  • HKS-Diploma (vanaf 2018-2019) opleiding mbo veehouderij N3 (crebonr. 25537) en N4 (crebonr. 25535);
  • HKS-Proeve van bekwaamheid (vanaf 2018-2019) vakbekwaam medewerker dierverzorging niveau 3;
  • HKS-proeve van bekwaamheid (vanaf 2018-2019) verzorgen van dieren niveau 4.
 • Nee, het is niet mogelijk een les in te halen. Voor alle cursussen en opleidingen geldt dat er geen aanwezigheidsplicht is. Ben je er een lesdag niet, dan kun je het beste een van je mede-cursisten vragen of je een kopie mag van zijn/haar aantekeningen.

 • Jammer, maar het kan. Hiervoor vragen wij je een aangetekende brief, een brief met bericht van ontvangst of een e-mail met ontvangstbevestiging te sturen. Bij annulering op, of na de geplande startdatum vindt overigens geen restitutie van het lesgeld plaats.

 • Je kunt alleen studiefinanciering krijgen voor voltijdsopleidingen en duale opleidingen. Deze worden niet gegeven bij Aeres Training Centre Barneveld.

 • Onder bepaalde voorwaarden kun je studiekosten opvoeren als aftrekpost voor de Inkomstenbelasting. Niet alle kosten zijn aftrekbaar. Voor meer informatie, raadpleeg een belastinggids of kijk op www.belastingdienst.nl.

Partners van Aeres Training Centre Barneveld