Van passie tot professional

Hoe en waarom een nieuwe naam?

Hoe en waarom een nieuwe naam?

College van bestuur, Joep Houterman, schept duidelijkheid. Een nieuwe naam, dat doe je niet zomaar. Aeres biedt een compleet pakket rond leren, ontwikkelen en innoveren. “Onder de paraplu van Aeres huist groene kennis op elk niveau”, aldus Joep Houterman, lid van het college van bestuur van Aeres. Er gaat iets gebeuren in Barneveld. Per 15 augustus verandert de naam van ons opleidingsinstituut aan de Barnseweg. Daarbij wordt ‘Groenhorst’ vervangen door ‘Aeres’; de naam van de overkoepelende kennisinstelling.

Wij spraken Joep Houterman, lid van het college van bestuur van Aeres, over het hoe en waarom van deze transformatie. Aeres, de paraplu boven ‘het oude’ Groenhorst Barneveld, Cursuscentrum Dierverzorging Barneveld en PTC+, is een groene kennisinstelling. Als kerntaken heeft zij onder andere onderwijs en onderzoek. Onder dit groene Aeres-dak huizen vele niveaus van onderwijs: praktijkonderwijs, vmbo, mbo, hbo, master en contract-onderwijs. Daarnaast biedt Aeres onder andere praktijk- en trainingscentra, een lerarenopleiding en praktijkgericht onderzoek. Kortom: een compleet pakket rond leren, ontwikkelen en innoveren.

Onder die groene paraplu

“Al die vormen van onderwijs die Aeres biedt, zijn met elkaar verbonden”, zegt Joep Houterman. “Met deze naamswijziging wordt dat extra benadrukt. Zo hebben we bijvoorbeeld in Barneveld sterke dierverzorgingsopleidingen, en ook de afdeling Diermanagement in Dronten is toonaangevend. Groenhorst in Velp is sterk in bloemsierkunst, Aeres Hogeschool in Wageningen ook. Zo zijn er vele inhoudelijke verbanden tussen de verschillende onderwijsinstellingen van Aeres. Nu die voortaan de naam ‘Aeres’ gemeen hebben, is hun verbondenheid veel duidelijker. Studenten weten: ik ga studeren aan een instituut waar op verschillende niveaus in mijn interessegebied kennis gedeeld wordt. Voor het bedrijfsleven is duidelijk: onder die paraplu huist groene kennis op elk niveau.”

Eigenheid blijft

Houterman vertelt dat Aeres in 2015 een nieuwe strategie vaststelde, onder de naam ‘verbindend perspectief’. “Daarin is de doelontwikkeling van de Aeres groep beschreven”, zegt hij. “Waarin we onder andere onze gemeenschappelijkheid sterker profileren.” Voorheen vormden de Aeres-onderwijs-instellingen een versnipperd landschap van elf verschillende namen, huisstijlen en organisaties. “Daarom hebben we besloten om de oude namen te laten varen,” zegt Joep Houterman, “en door te gaan met de naam Aeres. Maar wel wilden we een duiding geven, door een herkenbare naam achter ‘Aeres’ te plakken. Omdat de naam ‘Barneveld’ misschien nog wel bekender is dan ‘Groenhorst Barneveld’, hebben we voor deze locatieaanduiding gekozen. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor Dronten. Studenten zitten op de Hogeschool Dronten, dat nu Aeres Hogeschool Dronten heet. De achterliggende gedachte is dat we hiermee laten zien dat we verbonden zijn, maar ook opgebouwd uit afzonderlijke eenheden die echt allemaal wat anders doen. Het vmbo doet echt wat anders dan een hogeschool, iedereen heeft zijn eigen beeldmerk maar het is wel duidelijk dat we verbonden zijn, elkaar versterken. Met deze naamsverandering ontstaat een stuk eenheid, maar natuurlijk koesteren we de eigenheid van de verschillende onderdelen. Elke onderwijsinstelling heeft haar eigen identiteit. Die wordt niet alleen gekoesterd door de medewerkers maar ook door ons. Het is dus zeker niet zo dat de identiteit van bijvoorbeeld Groenhorst Barneveld verdwijnt. Alleen de naam wordt anders.”

Weemoed

Joep Houterman begrijpt dat er niet alleen onder medewerkers, maar ook onder studenten en cursisten van het huidige Groenhorst, CDB en PTC+ wat weemoed is over het verdwijnen van de naam Groenhorst. “Bij sterke namen hoort altijd weemoed”, zegt hij. “Dat is mooi, maar verandering – en daar is afscheid nemen onlosmakelijk mee verbonden – brengt meestal ook veel goeds. Groenhorst Velp heette vroeger De Rank. In een ver verleden was ik werkzaam bij de Praktijkschool Barneveld, dat werd PTC+. Verandering hoort bij het leven en leren is de motor van groei en verandering. Omdat de wereld om ons heen elke dag verandert, kun je bij wijze van spreken je leven lang blijven leren. Dat kan bij Aeres.”

Van passie tot professional

“Het is heus niet zo dat iedereen die via het vmbo bij ons binnenkomt, als hbo’er uitstroomt”, zegt Houterman. “Maar de mogelijkheid is er wel degelijk. De doorlopende leerlijn biedt allerlei kansen en een Aeres MBO-opleiding vormt een prima basis voor verdieping in het hbo. De Aeres leerlijn omvat het hele traject van passie tot professional en als je wilt en het kunt, kun je je doorontwikkelen. Bovendien is die hele leerlijn een stuk eenvoudiger geworden. Je hoeft nu niet meer uit te leggen dat je op Groenhorst zit, dat is mbo, maar dat je bij CAH Vilentum je hbo-diploma wilt halen. Dat is een heel verhaal, je bent eindeloos aan het uitleggen. Nu iedereen Aeres heet, praat dat een stuk gemakkelijker.”

Joep Houterman is lid van het college van bestuur van Aeres. Hij studeerde Zootechniek in Wageningen en specialiseerde zich in tropische veehouderij. Houterman werkte in het agrarisch onderwijs, onder andere als trainer in Barneveld. Vervolgens deed hij ontwikkelingswerk in het buitenland, gaf hij internationaal bedrijfsadvies en deed hij verschillende internationale projecten op het gebied van kennisontwikkeling. Via Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationalisering in onderwijs waaraan hij tien jaar verbonden was, is hij nu weer terug in de groene sector.


Terug naar het overzicht
Deel: fb twitter in printar

Aspirant manege instructeur

Start donderdag 13 september

Schrijf je nu in!