Van passie tot professional

Het gonst, borrelt en bruist in Barneveld

Het gonst, borrelt en bruist in Barneveld

De naam van Groenhorst Barneveld verandert maar dat is niet alles wat er op stapel staat in Barneveld. Groeit doet leven, ontwikkeling is onontbeerlijk en als je doet wat je deed dan krijg je wat je kreeg. Daarom zou het best eens kunnen dat er in de nabije toekomst nog meer verandert dan alleen de naam van hét opleidingsinstituut in de sector ‘dier’, zo blijkt uit een gesprek met Groenhorst-directeur Gertwim de Haas.

Op de vraag of hij de naam Groenhorst Barneveld gaat missen zegt Gertwim: “Natuurlijk hangt er een bepaalde emotie aan een naam. Maar gelukkig zullen de activiteiten die wij hier ontplooien, geassocieerd blijven met de naam Barneveld. Als je ooit oud-studenten spreekt moet je maar eens opletten. Die hebben niet ‘op Groenhorst’ gezeten maar gingen ‘naar Barneveld.’ Groenhorst wordt Aeres en dat is prima, ik heb daar een goed gevoel over en volgens mij geldt dat ook voor de medewerkers hier. Ik proef geen weemoed of weerstand maar wel werk. Want met deze transitie gaat een behoorlijke hoeveelheid werk gepaard!”

Voeten in aarde

De naamsverandering van Groenhorst Barneveld naar Aeres MBO Barneveld heeft veel meer voeten in aarde dan je in eerste instantie zou denken. Gertwim: “Het gaat namelijk niet alleen om die naam maar ook om de huisstijl, de visitekaartjes, de handtekeningen onder onze e-mails, logo’s op de website, de stickers op de auto’s en het naambord op onze gevel. Alles moet worden aangepast. Daar zijn we de hele zomer nog druk mee maar we gaan ervan uit dat op 15 augustus alles klaar is. Dat is namelijk de datum dat de naamsverandering officieel wordt.”

Koploperstrategie

“Toen wij in 2014 een grootschalige verbouwing planden en uitvoerden, kozen we voor de koploperstrategie. Dat wil zeggen dat wij wilden uitdragen en realiseren: ‘Wij zijn dé opleider op het gebied van dier’. Om ons verhaal en onze ambities kenbaar te maken aan de buitenwereld was een strategie uitgezet waaronder de renovatie en nieuwbouw belangrijke pijlers waren. Het plan was dat dit tot twee zaken moest leiden. 1: erkenning in de sector en 2: een groei van ons volume naar 2000 studenten. Destijds was dat behoorlijk ambitieus en ik kan me nog herinneren dat er best wat wenkbrauwen gefronst werden toen wij onze ambities kenbaar maakten. Met name als die 2000 studenten ter sprake kwamen, vond men ons wat overmoedig. Maar als je kijkt waar we nu staan kan ik alleen maar trots zijn. Vorig jaar hebben we hier 1986 studenten opgeleid.”

Uitgegroeid tot een begrip

Over punt 1, die erkenning, hoeven we het eigenlijk nauwelijks meer te hebben. Dat begint al aan de buitenkant: Iedereen die ‘de school met al die dieren’ in Barneveld bezoekt is ervan onder de indruk. “Maar het gaat verder dan die gevel en die dieren” zegt Gertwim. “Wij worden bijna dagelijks gevraagd en benaderd om binnen de sector advies te geven, te participeren, onze kennis in te zetten. Zo vaak dat we regelmatig nee moeten zeggen. Ons opleidingsinstituut is uitgegroeid tot een begrip.
Speerpunten.

Gertwim: “In juni gingen we met het managementteam de hei op om te brainstormen over de volgende stap of stappen. Daarbij stond alles in het teken van onze toekomstplannen en hoe we die vorm gaan geven. Speerpunten daarbij zijn: Wat wordt onze nieuwe propositie, meer aandacht voor educatie van mensen en conservatie van dieren, een bredere scope voor nog meer doelgroepen, onze missie verbreden. Meer concreet wil dat zeggen dat we 1: bezig zijn met een dierentuinvergunning, 2: dat we plannen maken voor een herinrichting van ons terrein en 3: dat we werken aan een stuk internationalisering.” Deze speerpunten lijken minstens zo ambitieus als dat ‘2000-leerlingenplan’ van 2014. Laten we ze puntsgewijs even belichten.

Dierentuinlicentie

Waar de zin ‘meer aandacht voor educatie van mensen en conservatie van dieren’ wellicht nog wat vaag en marketingachtig klinkt, is de volgende veel concreter: Aeres MBO Barneveld is bezig met het verkrijgen van een dierentuinvergunning. Want als er ergens een manier is om een nóg groter publiek dingen te leren over dieren en om meer dieren te verzorgen, te conserveren en aan een groter publiek te laten zien hoe dat moet, dan is het door ‘dierentuin’ te worden. “Natuurlijk blijven wij in de eerste plaats een mbo en een trainingscentre”, zegt Gertwim, “maar een dierentuinvergunning vormt een mooie aanvulling. Door samenwerking met verschillende partijen in de sector, waaronder dierentuinen, versterken wij de kwaliteit van ons onderwijs. Zo hebben we binnenkort een afspraak met het dolfinarium om samen te kijken hoe we de educatie vorm kunnen geven. De vergunning is nog geen feit, we zijn er nog mee bezig. Enkele weken geleden is onze school bezocht door een commissie die rapporteert en advies uitbrengt aan het ministerie van EZ. Op basis daarvan zal dan uiteindelijk een besluit worden genomen, ik hoop nog voor de zomervakantie.”

Gertwim vertelt dat die commissie een hele kluif heeft aan Barneveld: “Wij zijn het eerste opleidingsinstituut in Nederland dat dit doet”, zegt hij. “Er is geen referentiekader, dat is ook voor het ministerie behoorlijk lastig. Maar goed: als wij voldoen aan alle wetten en regels rondom het houden van bijzondere dieren, dan is er eigenlijk nog maar een uitkomst mogelijk: dat wij die dierentuinvergunning krijgen. Het zou een prachtige bijdrage leveren aan ons imago en ons profiel.”

Masterplan 2.0

De plannen voor de herinrichting van de campus, een ‘masterplan 2.0’, lopen parallel aan het verkrijgen van een dierentuinvergunning, zo vertelt Gertwim. “Ons terrein telt nogal wat hectares, waarvan een aantal nog beschikbaar is. We zijn kritisch aan het kijken of dat terrein voor een deel heringericht kan worden. Ook zijn er plannen voor de renovatie van een aantal gebouwen, al dan niet met een uitbreiding van de dierenverblijven. We willen een praktijkruimte organiseren voor onze veehouderij-, groengrond- en infra-opleidingen, en uitbreiding van de studentenhuisvesting is een onderdeel van het plan. Zoals elk plan, is ook dit afhankelijk van de financiële mogelijkheden. Dit herinrichtingsplan wordt eerdaags besproken met het college van bestuur. Dan gaan we samen kijken wat er allemaal nog te gebeuren en te realiseren valt hier op het terrein.”

Internationaal

Tot 1 september heet het Cursuscentrum Dierverzorging nog CDB, per 1 september verandert de naam in Aeres Training Centre. De cursussen die in Barneveld gegeven worden zijn van dusdanig hoog niveau dat er ook in het buitenland vraag naar ontstaat. “We willen over de grenzen gaan kijken”, zegt Gertwim. “Natuurlijk komen er al veel buitenlandse cursisten naar Barneveld. PTC+ – Aeres Training Centre International – biedt primair onderwijs onder andere op het gebied van veehouderij en pluimvee. Maar wij denken er ook over na om onze cursussen op het gebied van bijvoorbeeld gezelschapsdieren aan te bieden aan buitenlandse cursisten. Als we in het bezit zijn van een dierentuinvergunning worden we toegankelijk voor een groter publiek, maar ook voor buitenlandse organisaties. Die zijn erg geïnteresseerd in de manier waarop wij hier werken en hoe wij ons opleidingsinstituut vorm geven en doen groeien. We zijn nog lang niet klaar met groeien en ontwikkelen!”


Terug naar het overzicht
Deel: fb twitter in printar

Aspirant manege instructeur

Start donderdag 13 september

Schrijf je nu in!