Coronaprotocollen

Date

Zoals je vast hebt vernomen zijn er tijdens de persconferentie van maandag 14 december jl. nieuwe, aangescherpte maatregelen aangekondigd vanwege het oplopend aantal coronabesmettingen. De maatregelen met betrekking tot onderwijs gaan in vanaf woensdag 16 december en blijven minimaal van kracht tot en met 2 maart 2021. 

Graag informeren we je over wat dat betekent voor jou. Onderstaande maatregelen zijn opgesteld op grond van de richtlijnen van het ministerie en de mbo-raad.

 1. Overschakeling naar online onderwijs
  Met ingang van woensdag 16 december a.s. is het uitgangspunt dat theoretisch onderwijs online wordt gegeven.

 2. Praktijklessen en examens uitgezonderd, deze gaan zoveel mogelijk door
  Wij streven er naar praktijklessen, proeves en examens doorgang te laten vinden voor cursisten. Dit geldt ook voor examens van theorievakken.
  Wanneer een praktijkexamen of proeve op een andere locatie (bijvoorbeeld een bedrijf) gepland staat en door coronamaatregelen niet kan doorgaan, wordt een nieuwe afspraak ingepland zodra meer duidelijk is over de duur van de maatregelen.

 3. Stages / leerwerkplekken
  Stages kunnen doorgaan, mits dit niet in strijd is met het beleid en de richtlijnen die gelden voor het stagebedrijf waar de cursist naartoe gaat. Bij twijfel overleg je met het stagebedrijf.

 4. Protocol blijft van kracht
  Het coronaprotocol, met de daarin beschreven veiligheidsmaatregelen en procesafspraken, blijft van kracht. De protocollen vind je hier (cursistenprotocollen) en hier protocol AHC.

 5. Vragen?
  We communiceren over eventuele wijzigingen en alternatieven op de gebruikelijke wijze via ItsLearning of per mail. Voor praktische vragen over de maatregelen kun je bij de cursusadministratie terecht. Je kunt hen bereiken op telefoonnummer (088) 020 61 23 Of via mail atc.barneveld@aeres.nl.

Wij sluiten ons aan bij de oproep van minister-president Rutte. Pas goed op jezelf en op elkaar. Probeer van de feestdagen te genieten en blijf vooral gezond!

Partners van Aeres Training Centre Barneveld