Besluit vleeskuikenhouderij

Cursussector
Veehouderij

 Aeres Training Centre Barneveld organiseert een besluit vleeskuikenhouderij. Deze voldoet aan de eisen van het Besluit Houders van Dieren.

De cursus is geschikt voor personen die werkzaam zijn in de pluimveehouderij. Er is een mix van theorie en praktijk. Er wordt gebruik gemaakt van vakspecialisten uit het bedrijfsleven en de cursus wordt gehouden op bedrijven verspreid over het hele land.  Dat maakt deze cursus uniek. 

De cursus bestaat uit 8 thema’s. Na afloop van de training ontvangt elke deelnemer een certificaat, waarbij de deelnemers voldoen aan de wettelijke eisen. Deze cursus  Bij vogelgriep of onvoldoende deelnemers kan de cursus niet doorgaan.

Koffie, thee en lunch zijn bij de cursus inbegrepen.

 • 2.250,-
 • 8 dagen
 • Barneveld
 • Open inschrijving
Talent voor groei

Voor wie

Deze training van Aeres Training Centre Barneveld is ontwikkeld voor personen die werkzaam zijn in de pluimveehouderij.

Inhoud van de training

 Programma is onder voorbehoud:

 Dag
Onderwerp
Dag 1

Fokkerij, broederij en opvang
locatie: Broederij, Aeres Training Centre Barneveld

 • Broederij en markt
 • Kwaliteit en ontwikkeling ouderdieren
 • Eikwaliteit
 • Kuikenkwaliteit
 • Opvang van kuikens in de stal
 Dag 2

Koppelcontrole en kuikensignalen
locatie: Pluimveepraktijk, Vleeskuikenbedrijf

 • Natuurlijk gedrag
 • Gedragssignalen i.r.t. voeding, gezondheid, klimaat enz.
 • Koppelcontrole
 • Uitval voorkomen en registreren
 • Doden van onbehandelbare vleeskuikens
 • Voeronderzoek
 Dag 3

Hygiëne en bio security
locatie: Bedrijf in hygiëne producten

 • Wat is hygiëne
 • Hygiënemanagement
 • Reiniging en ontsmetten
 • Praktijkcase
 • Monitoring en bemonstering
 • Salmonellastatus
 Dag 4

Voeding – locatie: Voerfabriek

 • Verteringsstelsel en spijsvertering
 • Grondstoffen en nutritie
 • Voersamenstellingen
 • Darmgezondheid
 • Voeradditieven
 • Voeroverschakelingen
 • Tarwe bijvoeren
 Dag 5 Huisvesting en klimaat 
locatie: Stalinrichtingsbedrijf

 • Wettelijke eisen huisvesting
 • Huisvesting
 • Bezettingsdichtheid
 • Voer– en drinkwatersystemen
 • Strooisel en kwaliteit
 • Licht
 • Stalklimaat en Klimaatsfactoren
 • Ventilatiecapaciteit
 Dag 6 Technische en economische kengetallen
locatie: Vleeskuikenbedrijf met een speciaal concept

 • Sector
 • Marktontwikkelingen
 • Concepten
 • Signalen uit technische cijfers
 • Economische kengetallen
 • Balans
 • Winst en verlies rekening
 • Invullen voorbeeldcase
 Dag 7 Gezondheid en welzijn
locatie: Pluimveepraktijk

 • Meest voorkomende vleeskuikenziekten
 • Signalen in de stal
 • Preventie van ziekten
 • Vaccinatieprogramma’s
 • Voetzoollaissies beoordelen
 • Reductie antibioticagebruik 
 Dag 8 Retail en slachterij
locatie: Pluimveeslachterij

 • Marktontwikkelingen
 • Concepten
 • Ontvangst, slachtproces en verwerking
 • Monitoring van voetzoollaissies

Partners van Aeres Training Centre Barneveld