Basiscursus vleeskuikenhouderij (STAP)

Cursussector
Veehouderij

 Aeres Training Centre Barneveld organiseert een basiscursus vleeskuikenhouderij. Deze voldoet aan de eisen van het Besluit Houders van Dieren.

De cursus is geschikt voor personen die werkzaam zijn in de pluimveehouderij. Er is een mix van theorie en praktijk. Dat maakt deze cursus uniek. Er wordt gebruik gemaakt van vakspecialisten uit het bedrijfsleven. De cursus bestaat uit 8 thema’s. Koffie, thee en lunch zijn bij de cursus inbegrepen. Na afloop van de training ontvangt elke deelnemer een certificaat, waarbij de deelnemers voldoen aan de wettelijke eisen. Deze cursus wordt gehouden op bedrijven verspreid over het land. Bij vogelgriep of onvoldoende deelnemers kan de cursus niet doorgaan.

 • 2.250,-
 • 1-8 dagen
 • Barneveld
 • Open inschrijving
Talent voor groei

Voor wie

Deze training van Aeres Training Centre Barneveld is ontwikkeld voor personen die werkzaam zijn in de pluimveehouderij.

Inhoud van de training

 Programma is onder voorbehoud:

 Dag
Onderwerp
Dag 1

Fokkerij, broederij en opvang
locatie: Broederij, Aeres mbo, Barneveld

 • Broederij en markt
 • Kwaliteit en ontwikkeling ouderdieren
 • Eikwaliteit
 • Kuikenkwaliteit
 • Opvang van kuikens in de stal
 Dag 2

Koppelcontrole en kuikensignalen
locatie: Pluimveepraktijk, Vleeskuikenbedrijf

 • Natuurlijk gedrag
 • Gedragssignalen i.r.t. voeding, gezondheid, klimaat enz.
 • Koppelcontrole
 • Uitval voorkomen en registreren
 • Doden van onbehandelbare vleeskuikens
 • Voeronderzoek
 Dag 3

Hygiëne en bio security
locatie: Pluimveepraktijk

 • Wat is hygiëne
 • Hygiënemanagement
 • Reiniging en ontsmetten
 • Praktijkcase
 • Monitoring en bemonstering
 • Salmonellastatus
 Dag 4

Voeding – locatie: Voerfabriek

 • Verteringsstelsel en spijsvertering
 • Grondstoffen en nutritie
 • Voersamenstellingen
 • Darmgezondheid
 • Voeradditieven
 • Voeroverschakelingen
 • Tarwe bijvoeren
 Dag 5 Huisvesting en klimaat – locatie: Stalinrichter

 • Wettelijke eisen huisvesting
 • Huisvesting
 • Bezettingsdichtheid
 • Voer– en drinkwatersystemen
 • Strooisel en kwaliteit
 • Licht
 • Stalklimaat en Klimaatsfactoren
 • Ventilatiecapaciteit
 Dag 6 Technische en economische kengetallen
locatie: Vleeskuikenbedrijf

 • Sector
 • Marktontwikkelingen
 • Concepten
 • Signalen uit technische cijfers
 • Economische kengetallen
 • Balans
 • Winst en verlies rekening
 • Invullen voorbeeldcase
 Dag 7 Gezondheid en welzijn
locatie: Pluimveepraktijk, Vleeskuikenbedrijf

 • Meest voorkomende vleeskuikenziekten
 • Signalen in de stal
 • Preventie van ziekten
 • Vaccinatieprogramma’s
 • Voetzoollaissies beoordelen
 • Reductie antibioticagebruik 
 Dag 8 Retail en slachterij – locatie: Pluimveepraktijk

 • Marktontwikkelingen
 • Concepten
 • Ontvangst, slachtproces en verwerking
 • Monitoring van voetzoollaissies

Partners van Aeres Training Centre Barneveld