Paardenvoeding 1 - Online basiscursus paardenvoeding

Cursussector
Hippische sector
Vakgebieden
Hippische onderneming

Natuurlijk moet je paard eten. Maar welk voer geef je? Hoeveel? En waarom? In de online cursus Paardenvoeding 1 leer je de basisprincipes van goede voeding. De antwoorden op al deze, en nog veel meer vragen, krijg je door de basisprincipes van de voeding te leren. Deze basisprincipes leer je aan de hand van de bouw van het maagdarmkanaal van het paard en zijn natuurlijke opnamegedrag. Daarnaast leer je te werken met het voedermiddelenboekje voor paarden en een online rantsoen berekeningsprogramma. Zo word je online al snel veel wijzer over paardenvoeding en kun je door met de vervolgcursussen.

De online cursus Paardenvoeding 1 (mbo-niveau) is een op zichzelf staande cursus, die de basis legt van jouw kennis over paardenvoeding. De leerstof is ook de basiskennis die nodig is om de vervolgcursussen paardenvoeding te kunnen volgen. Deze cursussen (hbo-niveau) worden gegeven bij Aeres Training Centre Barneveld.

Voor wie

Je bent paardenprofessional en je wilt meer weten over paardenvoeding. Deze basiscursus wordt aangeboden op mbo-niveau en heeft een praktische insteek.
Ook geïnteresseerde paardeneigenaren en iedereen die zich verder wil verdiepen en ontwikkelen in de paardenvoeding zijn van harte welkom om deze cursus te volgen!

Resultaat

Je hebt de basisprincipes voor het maken, en evalueren van rantsoenen voor paarden geleerd. Je kunt werken met de CVB voedernormentabel voor Paarden, maar ook met een online rantsoenprogramma. Je leert principes voor het opstellen en evalueren van een rantsoen voor een paard. Daarnaast leer je voedermiddelen herkennen. Verder gaan we in op praktische vragen. Bijvoorbeeld: kun je paarden die op onderhoud gevoerd worden alleen ruwvoer geven?

Inschrijven

Deze online basiscursus bieden wij aan in samenwerking met Anivado en kan je volgen in je eigen tempo. Je kunt je op elk gewenst moment inschrijven via de website van ANIVADO.

Vervolg

Heb je deze cursus succesvol afgerond en werk je in de paardenwereld? Dan kun je verder met de cursus Paardenvoeding 2 - Voeding van het (gezonde) sportpaard. Geef je uiterlijk drie weken voor het begin van deze cursus op, dan kunnen wij je op tijd melden of er genoeg inschrijvingen zijn. Bij aanmelding wordt gevraagd naar je bewijs van deelname aan de online basiscursus Paardenvoeding.

 • In de cursus Paardenvoeding 2 staat de voeding van het (gezonde) sportpaard centraal.
 • In Paardenvoeding 3 wordt dieper ingegaan op de voeding voor paarden met spier- en/of locomotie problemen.
 • En in Paardenvoeding 4 wordt ingegaan op voeding van paarden met onder- & overgewicht, insulineresistentie en hoefbevangenheid.

De docent

David van Doorn

'Als docent van een cursus kan ik vakkennis overdragen maar ook discussiëren met gemotiveerde professionals. Dat is inspirerend!'

Beroep
Equine Nutrition Consultant en docent

Vakgebied
Docent diervoeding en in het bijzonder de voeding van het paard.

Bijzonderheden
David is ook docent/onderzoeker paardenvoeding, verbonden aan de leerstoelgroep Voeding van het Departement Landbouwhuisdieren/Paard, Faculteit der Diegeneeskunde, Universiteit Utrecht.

Meer informatie

 • Natuurlijk moet je paard eten. Maar welk voer geef je? Hoeveel? En waarom? In de online cursus Paardenvoeding 1 leer je de basisprincipes van goede voeding. Allereerst leer je de basisprincipes van de voeding aan de hand van de bouw van het maagdarmkanaal van het paard en zijn natuurlijke opnamegedrag. Daarnaast gaan je praktisch aan de slag en leer je werken met het voedermiddelenboekje voor paarden en een online rantsoenberekeningsprogramma. Meer details over de inhoud van deze online cursus kun je vinden op de website van ANIVADO.

 • Opleidingstraject paardenvoeding - hoe werkt het?

  Paardenvoeding is een essentieel component binnen de verzorging van paarden. Het draagt bij aan de gezondheid en welzijn van het paard. Er bestaan echter veel mythes over paarden en hun voeding.

  Wij bieden je in samenwerking met ANIVADO, vertegenwoordigt door Dr. ing David van Doorn MSc, een aantal cursussen op het gebied van de paardenvoeding. Deze cursussen gaan verder dan de vraag moet ik “meer” of “minder” voeren of is dit voedermiddel “goed” of “ slecht” voor mijn paard.

  De cursussen zijn zo opgezet dat je je kennis en vaardigheden kunt “stapelen” en kunt doorstromen naar verdiepende cursussen. Na de Online basiscursus paardenvoeding, die je zelfstandig online dient te volgen op het ANIVADO educatieplatform, kun je je inschrijven voor de “Live” cursussen bij ons. Hieronder zie je een diagram van de cursusflow van de cursussen paardenvoeding.

  Voor wie zijn deze cursussen?

  De Basiscursus paardenvoeding is gericht op degene die zowel een theoretische verdieping als praktische vaardigheden wil ontwikkelen met betrekking tot de paardenvoeding.

  Paardenvoeding 1 - Online basiscursus paardenvoeding is een op zich staande cursus maar is verplicht om de live cursussen bij ons in Barneveld te kunnen volgen. Deze cursussen zijn ontwikkeld voor professionals binnen de paardenwereld en worden op hbo-niveau gegeven.

  Waarom moet ik eerst een online cursus volgen?

  De Online basiscursus paardenvoeding kan gevolgd worden door personen met verschillende achtergronden. De vooropleiding, kennis, ervaring en rekenvaardigheden kan daarom tussen cursisten verschillen. In de basiscursus leer je werken met een deel van het CVB tabellenboek maar ook met een online rantsoenprogramma. We gebruiken deze tools om rantsoenen voor paarden te formuleren en te evalueren.

  Om deze vaardigheden toe te kunnen passen gaan we ook in op de theoretische concepten van de paardenvoeding. In de “Live” cursussen (paardenvoeding 1, 2, 3 en 4) dien je over deze kennis en vaardigheden te beschikken. Dit zorgt ervoor dat alle cursisten een gelijke basis hebben waardoor we snel praktisch aan de slag kunnen in de vervolgcursussen. De Online basiscursus paardenvoeding maakt het mogelijk om in je eigen tempo deze cursus af te ronden en te oefenen. Je kunt dan ook makkelijker een aansluiting met een vervolgcursus plannen.

  Is vrijstelling voor de basiscursus mogelijk?

  In de Basiscursus zijn verplichte onderdelen, voorbereidingen en vaardigheden opgenomen die noodzakelijk zijn voor het volgen van de vervolgcursussen, met name m.b.t. Paardenvoeding 2 - Voeding van het (sport)paard. Heb je gewerkt met een CVB tabellenboek van voor 2013 dan kunnen wij geen vrijstelling verlenen. Ook een opleiding aan de agrarische hogeschool is helaas onvoldoende om vrijstelling te krijgen.

  Wanneer je wel graag een verzoek wilt doen voor vrijstelling voor de Online basiscursus paardenvoeding dan verzoeken wij je uitgebreide informatie m.b.t. je opleiding of specifieke ervaring/kennis door te geven zodat de cursusleider deze kan beoordelen.