Wil je ook meer weten van blessurepreventie en het managen daarvan? En hierbij jouw paard ondersteunen in het duurzaam gezond houden? Dan is deze cursus “Blessurepreventie en management bij (sport)paarden” wellicht iets voor jou. Kennis is vooruitzien. Regeren en voorkomen is beter dan genezen. Deze cursus is gericht op het aanreiken van kennis en praktisch toepasbare handvaten om de gezondheid van je paard(en) preventief te benaderen. Gekoppeld aan het genieten van je paard, zowel recreatief of in de sport, ligt de uitdaging je paard gezond te houden en vrij van blessures. Dit geldt niet alleen voor paarden die getraind worden op het hoogste niveau maar voor ieder paard wat beweegt. Met het opdoen van kennis rondom de bouw en functie van het paard, het trainen en het (tijdig) herkennen van blessures kun je werken aan het voorkomen hiervan. En ook zorgen voor een voorspoedig en kwalitatief beter herstel. Ook zal uitgebreid aan bod komen wat de mogelijkheden zijn wanneer er blessures opspelen. Het kan je helpen bij het maken van keuze(s) met betrekking tot de therapie om zo met de meest optimale behandeling snel weer met plezier aan de gang te kunnen.

 • Aeres Hippisch Centrum
 • 3 dagen
 • 10:00 - 16:00
 • Circa 15 cursisten
Talent voor groei

Voor wie?

Voor iedere paardenliefhebber, instructeur/trainer, paraveterinair, paardensportmasseur, dierenfysiotherapeut of professional vanuit andere paard gerelateerde beroepsgroepen. Ben jij als particulier eigenaar/ruiter ongeacht niveau en discipline, instructeur/trainer, paraveterinair, paardensportmasseur of dierenfysiotherapeut of vanuit andere paard gerelateerde beroepsgroepen op zoek naar kennis, omtrent het wel en wee van blessures en het management hiervan, dan ben je van harte welkom deel te nemen aan deze cursus.

Cursus blessurepreventie bij (sport)paarden

Na het volgen van deze cursus blessurepreventie en management bij (sport)paarden ben je in staat om met de opgedane kennis om op elk niveau en in elke discipline een bewust en verantwoord trainingsdoel
en trainingsplan op te stellen. Je bent in staat om (voor)tijdig het ontstaan van een blessure te  herkennen en hiermee erger te voorkomen. Met de opgedane kennis weet je in contact en overleg met een behandelend expert de juiste benadering voor een duurzaam kwalitatief herstel van blessures in te zetten. Daarnaast ben je ook in staat om een risicoprofiel met betrekking tot preventie
van blessureleed op te kunnen stellen en waar nodig de juiste aanpassingen door
te voeren.

Inhoud van de cursus blessurepreventie bij (sport)paarden

 • Kennis over de anatomie (bouw) en functie (fysiologie) van het paard en inzicht in de koppeling met blessures en blessure preventie.
 • Kennis over de biomechanica van het paard en inzicht in de koppeling met blessures en preventie.
 • Kennis en inzicht van de verschillende dynamische fysiologische processen die een belangrijke rol spelen bij beweging van het paard.
 • Kennis en inzicht in de verschillende aspecten rondom trainingsmanagement. 
 • Kennis van de verschillende soorten blessures bij paarden en het herkennen van bijbehorende symptomen.
 • Kennis over en inzicht in de risicofactoren, het ontstaan en managen van blessures en blessurepreventie bij paarden.
 • Kennis van de verschillende soorten behandelmogelijkheden met de voor- en nadelen bij veel voorkomende blessures bij (sport)paarden.
 • Kennis en uitvoering van preventiemanagement bij paarden.

Accreditatie van de cursus Blessurepreventie

De cursus Blessurepreventie is geaccrediteerd door de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij dieren (NVFD) met 36 punten.

Cursus programma: Blessurepreventie en management bij (sport)paarden

Dag 1

Aan de hand van theorie en praktijk gaan we deze dag aan de slag met de bouw en functie van het paard met name gericht op het bewegingsstelsel en de belangrijke aspecten rondom de biomechanica. De anatomie (bouw)/fysiologie (functie) en biomechanica wordt zowel theoretisch als hands on doorlopen met behulp van diverse visuele technieken om de koppeling van de anatomie en fysiologie zowel in rust als beweging te verduidelijken. Ook wordt de koppeling van bovenstaande met betrekking tot het ontstaan van blessures meer inzichtelijk gemaakt.


10.00-12.30       Anatomie en Fysiologie van het bewegingsstelsel van het paard
                                        Docent: Erica Reijerkerk

13.15-16.00         Biomechanica van het paard
                                       Docent: Morgan Lashley

Dag 2

Aan de hand van theorie en praktijk gaan we deze dag aan de slag om meer kennis en inzicht te verkrijgen in de fysiologische processen die plaatsvinden tijdens bewegen/trainen. Welke veranderingen zijn gewenst? Wanneer gaat het niet goed en wat zijn de gevolgen? Daarnaast komen verschillende trainingsaspecten aan bod waarbij naast de theorie ook gebruik gemaakt zal worden van demonstraties.

10.00-12.30 Sport- en inspanningsfysiologie: wat gebeurt er in het lichaam tijdens beweging 
                                        Docent: Erica Reijerkerk

13.15-16.00 Trainingsleer
                 Docent: Erica Reijerkerk
 

Dag 3

Aan de hand van theorie en praktijk gaan we deze dag dieper in op het aspect blessures en het management hiervan. Met behulp van diverse casuïstieken zullen de diagnostiek, prognose (toekomstverwachting) en verschillende behandelmogelijkheden aan bod komen. De voor- en nadelen worden tegen elkaar uitgezet zodat weloverwogen keuzes passend bij een specifieke situatie gemaakt kunnen worden. Op deze dag zal alle eerder opgedane kennis samen gebracht worden en het nut en invulling van een preventieve aanpak nader belicht worden.

10.00-12.30 Blessuremanagement: verschillende typen blessures herkenning en diagnostiek
                Docent: Morgan Lashley

13.15-16.00         Blessuremanagement: behandelmogelijkheden en preventiemanagement
                Docent: Morgan Lashley


Docent: Morgan Lashley

Morgan Lashley  - Paardendierenarts & revalidatie specialist

Docent: Erica Reijerkerk

Erica Reijerkerk - Paardendierenarts & welzijn, gezondheidsdeskundige

De docenten van de cursus blessurepreventie en management bij (sport) paarden

Verschillende soorten blessures bij paarden

Er zijn verschillende soorten blessures bij paarden. Die we natuurlijk graag willen voorkomen. Dat is niet altijd mogelijk, maar als je voldoende kennis hebt van de bouw en mechanica van een paard en het managen van je trainingen kun je veel blessures voorkomen.

Peesblessures paarden

Een Peesblessure is een veel voorkomend probleem bij paarden welke je te allen tijde wilt voorkomen. Herstel van een peesprobleem vraagt vaak om een geduldige aanpak. Daarnaast zijn er verschillende type blessures waarvan de aanpak van de behandeling kan variëren om een goed en kwalitatief herstel te bespoedigen. 

Hoe voorkom je een peesblessures bij je paard?

Onderwerpen die aan bod komen in de cursus blessurepreventie en management zijn onder andere het voorkomen van peesblessures bij paarden, omdat voorkomen nog altijd beter is dan genezen. Waar moet je dus allemaal op letten bij het voorkomen van een peesblessure? Je leert over de anatomie (bouw) en functie (fysiologie) van het paard, waaronder hoe de spieren van een paard verbonden zijn door middel van belangrijke pezen aan het skelet. Daarop volgend komt de biomechanica en trainingsleer van het paard ook aan bod. Wat gebeurt er tijdens beweging? Veel peesblessures bij het paard komen door verkeerde bewegingen en/of houding en te zware en ongelijke belasting. Ook de verschillende behandelmogelijkheden met de voor- en nadelen komen uitgebreid aan bod. De cursus is er met name op gericht om met behulp van de opgedane kennis en ervaring waar mogelijk peesblessures bij het paard te voorkomen. Maar als dit niet mogelijk is om dan een juiste keuze te kunnen maken wat betreft de behandeling.

Partners van Aeres Training Centre Barneveld