Volgens Artikel 13f uit de Wet op de Dierproeven moet een proefdierverzorger een diploma hebben van een door de minister aangewezen opleiding. Speciaal voor werknemers die hier nog niet aan voldoen is deze verkorte opleiding ontwikkeld door Aeres Training Centre Barneveld.

 • Locatie: Aeres Training Centre Barneveld
 • Start: september 2021 of maart 2022
 • Duur: 12, 13 of 16 dagen afhankelijk van het gekozen profieldeel
 • Lesdag: maandag 10:00 - 15:45 uur
 • Groep: ca. 25 cursisten
 • Prijs: Basisdeel + Profieldeel kleine dieren: € 3.300,- (incl. 1 x praktijkexamen á € 350,-) / Basisdeel + Profieldeel grote dieren: € 3.300,- (incl. 1 x praktijkexamen á € 350,-) / Basisdeel + Profieldeel kleine en grote dieren: € 4.575,- (incl. 1 x praktijkexamen á € 350,-)
 • Aeres Training Centre Barneveld
 • 12 dagen
 • 10:00 - 15:45
 • ca. 25 cursisten
Talent voor groei

Voor wie

Je hebt een afgeronde Dierverzorging, Veehouderij, Dierenartsassistent, Paardenhouderij of elk andere opleiding op minimaal mbo-niveau met een dierverzorgende proeve van bekwaamheid en dierverzorgende relevante stage van minimaal 500 uur. Een geldige arbeidsovereenkomst met een instituut dat in het bezit is van een vergunning zoals bedoeld in artikel 2 van de Wet op de Dierproeven.

Lesdagen 

De cursus bestaat uit een basisdeel en minimaal één verplicht profieldeel:
Het basisdeel bestaat uit 7 lesdagen, 1 intervisie dag en een inhaalmoment voor de toetsen. In het basisdeel zal o.a. de verplichte theoretische kennis over de meest gangbare proefdieren worden behandeld. Verder leer je binnen dit deel tijdens een practicummiddag op de juiste manier bloed af te nemen bij geiten. De zogeheten intervisie dag bestaat uit een opdracht vanuit school en een door de cursist zelf georganiseerd bezoek aan een Proefdierbedrijf, anders dan de richting waarbinnen de cursist zelf werkzaam is. De opgedane kennis wordt getoetst in twee schriftelijke toetsen.
Het profieldeel bestaat uit theorie en praktijk van verschillende diersoorten.

De cursus kan op drie mogelijke manieren gevolgd worden:

 1. ) Profieldeel kleine dieren. Naast het basisdeel krijg je binnen dit profieldeel les in onderwerpen op het gebied van knaagdieren en konijnen, vissen en kleine vogels. Deze combinatie omvat 12 dagen;
 2. ) Profieldeel grote dieren. Naast het basisdeel krijg je binnen dit profieldeel les in onderwerpen op het gebied van rund, schaap, geit, varken, pluimvee, hond, kat, paard en aap. Deze combinatie omvat 13 dagen.
 3. ) Profieldeel kleine & grote dieren. Naast het basisdeel volg je beide profieldelen. Deze combinatie omvat 16 dagen.

Aan het einde van de cursus wordt een proeve van bekwaamheid op jouw bedrijf afgenomen waarin jij kan aantonen dat je de praktische werkprocessen en vaardigheden met betrekking tot het uitvoeren van proefdierwerkzaamheden beheerst

Erkenning en certificering

Na succesvolle afronding krijg je een certificaat proefdierverzorging (Artikel 13f  Wet op de Dierproeven). Hiermee is jou de officiële bevoegdheid verleend om proefdieren te verzorgen.

Startdata & vervolgdata van deze cursus

 • Start:
  | Aeres Training Centre Barneveld
  Vervolgdata
  Schrijf je in

Partners van Aeres Training Centre Barneveld