Verkorte opleiding (registratie) paraveterinair dierenartsassistent  instaptoets

De instaptoets is onderdeel van het verkorte traject van de opleiding Paraveterinair dierenartsassistent.  Volgens de Wet dieren moeten dierenartsen en paraveterinairen zich registreren in het Diergeneeskunderegister als ze werkzaam zijn als diergeneeskundigen. Dit betekent dat het wettelijk verboden is om diergeneeskundige handelingen te verrichten zonder deze registratie. Behoor jij tot de groep die nog niet geheel gecertificeerd is, maar beschik je wel over ruime relevante werkervaring? Dan kom je in aanmerking voor de verkorte opleiding tot paraveterinair dierenartsassistent die Aeres Training Centre Barneveld in samenwerking met diverse partijen uit de branche heeft ontwikkeld. Met deze opleiding haal je binnen 6 maanden (in plaats van 2 jaar) de papieren die nodig zijn om de taken te blijven doen waar je nu ook verantwoordelijk voor bent. Je kunt je dan laten registreren in het register en je wordt dan tevens in de juiste functie ingedeeld als de nieuwe CAO van kracht wordt.

 • Aeres Training Centre Barneveld
 • 2 uur
 • 2 uur (ook in de avond)
 • Circa 75 cursisten
Talent voor groei

Voor wie?

Je komt in aanmerking als:

 • Je minimaal 3 jaar fulltime (of het equivalent daarvan in deeltijd) ervaring hebt in het uitvoeren van de handelingen die zijn voorbehouden aan een paraveterinair, maar nog niet over het diploma paraveterinair dierenartsassistent beschikt en/of nog niet bent ingeschreven in het Diergeneeskunderegister;
 • Je op dit moment minimaal 3 jaar fulltime (of het equivalent daarvan in deeltijd) ervaring als dierenartsassistente werkt en door gaat groeien naar de functie van paraveterinair;
 • Je een locatie manager- of praktijkmanagersfunctie uitvoert en nog minimaal 50% van jouw tijd als paraveterinair werkzaamheden verricht en minimaal 3 jaar fulltime (of het equivalent daarvan in deeltijd) ervaring hebt als paraveterinair.

Inhoud van de instaptoets

 • Op elk onderwerp zijn er 10 vragen. Daarbij moeten 6 van de 10 goed zijn, als er op meer dan 4 onderwerpen minder dan 6 goed zijn dan is ons advies de om 2 jarige opleiding te doen. Heb je op 1,2,3 of 4 onderwerpen minder vragen goed dan 6 dan mag je deze onderwerpen (maximaal 4) verdieping aanvragen/inkopen (optie C van het verkorte traject).
 • Alg. biologie van dieren, topografische anatomie, anatomie en fysiologie.
 • Diergezondheid: meldingsplichtige ziektes en bijbehorende acties, entschema's en zoönosen, parasieten, algemene ziektesymptomen.
 • Inzicht in maken röntgenfoto’s en beoordelen of opname van goede kwaliteit is. Incl. strooistraling en effect van roosters.
 • Kennis van anesthesie, werking en toepassing.
 • Ehbo van dieren: spoedonderzoek en spoedprotocol.
 • Brede kennis van dierziektes en aandoeningen: eigenschappen van dieetvoedingen, voeding voor pups, grote hondenrassen, giftige voedingsmiddelen en speciale voedingsstoffen. Advies bij gedragsproblemen hond en kat (verlatingsangst, plassen in huis en agressie). Veterinair tuchtrecht en ARBO.
 • Microbiologische hygiëne: Desinfectie van omgeving en persoonlijke hygiëne en instrumenten en operatieveld.
 • Medicijnleer in relatie tot veronderstelde ziekte of aandoening, incl. doseringen berekenen.
 • Inzicht in lab-onderzoeken in relatie tot veronderstelde ziekte/aandoening: urine verzamelen, feces verzamelen, monsters hanteren, urine-, bloed en feces onderzoek en normaalwaarden voor urine-onderzoek en Ht (h+k), betrouwbaarheid resultaten.
 • Voortplanting van dieren: proces en gedragskenmerken, geboorteproces en verzorging rondom geboorte. Inzicht in oorzaken en symptomen van afwijkend geboorteproces.

Opleidingsadvies

Iedere deelnemer start met de instaptoets. Vanuit daar volgt een opleidingsadvies.
Dit advies kent drie varianten:

 1. Je kunt direct door naar het verkorte traject en je hoeft geen additionele modules te volgen.
 2. Je kunt direct door naar het verkorte traject, maar adviseren je wel 1 of meer van de 10 additionele modules volgen (max. 4).
 3. Je kunt niet direct door naar het verkorte traject en we adviseren je de reguliere opleiding te volgen.

Lees hieronder meer.

Module B: verkort traject paraveterinair dierenartsassistent

Met deze opleiding haal je binnen 6 maanden (in plaats van 2 jaar) de papieren die nodig zijn om de taken te blijven doen waar je mogelijk nu ook verantwoordelijk, maar officieel niet bevoegd, voor bent.
Je kunt je dan laten registreren in het register en je wordt dan tevens in de juiste functie ingedeeld als ingedeeld in de nieuwe CAO.

Module C: additionele modules 

Additionele modules dienen gevolgd te worden wanneer bij de instaptoets blijkt dat de kennis van een specifiek onderwerp (bijvoorbeeld radiologie of anesthesie) nog niet voldoende op niveau is om deel te nemen aan dit (verkorte) traject. Deze modules bestaan uit online les en de mogelijkheid om tussendoor vragen te stellen aan een docent. De prijs is € 399,- per module en je kunt maximaal 4 modules volgen. Als je meer dan 4 modules nodig hebt (volgens de instaptoets) dan adviseren wij de reguliere 2- jarige deeltijdopleiding en kom je niet in aanmerking voor dit verkorte traject.

Meer informatie

 •   Na een goede score op de instaptoets volgt het verkorte programma, met voorbereidingen en proeven van bekwaamheid, bestaande uit 7 elementen (inclusief stage):
  1. Startdag in Barneveld;
  2. 200 uur dierverzorgende stage bij een dierverzorgingsbedrijf met eventueel gedeeltelijke vrijstelling (max. 120 uur) is bespreekbaar, afhankelijk van de vooropleiding;
  3. Proeve van bekwaamheid zorgdragen voor dieren op locatie met 2 assessoren, duur 1,5 uur;
  4. Werkprocesexamen gebitsreiniging op eigen werkplek met eigen examinator, duur 1 uur (exclusief oefenen / voorbereiding);
  5. Landelijk theorie-examen, afgenomen in Barneveld, duur 2 uur;
  6. Proeve van bekwaamheid praktische voorbereiding op het praktijkexamen, is één dagdeel in Barneveld;
  7. Proeve van bekwaamheid (praktijkexamen) is 1 dag, in Barneveld met twee onafhankelijke examinatoren.

   

 • Onderdeel van dit traject is 200 uur dierverzorgende stage.

  Criteria:

  • Het stagebedrijf dient officieel als stagebedrijf te zijn opgenomen in het Leerbedrijf register van Beroepsonderwijs bedrijfsleven;
  • De dierenarts of paraveterinair kan als stagebegeleider fungeren. De begeleider is één van de twee examinatoren voor de eindproeve, dus naast de onafhankelijke examinator;
  • Op het stagebedrijf dienen minimaal vijf dieren te worden gevoerd, verzorgd en onderhouden, zowel tijdens de stage als ten tijde van de Proeve.
  • In veel gevallen kan de stage op de eigen werkplek uitgevoerd worden.

Partners van Aeres Training Centre Barneveld