Verkorte opleiding (registratie) paraveterinair dierenartsassistent

Cursussector
Gezondheidszorg
Vakgebieden
Dierenartspraktijk

Een paraveterinair kent de kneepjes van het vak en is hoger opgeleid dan een dierenartsassistent. Als je deze opleiding hebt afgerond, dan kan en mag je medische assistentie verlenen aan de dierenarts. Dat mag, omdat je je met dit certificaat voldoet aan de Wet dieren en jij je kan laten registreren  in het Diergeneeskunderegister. Omdat je de theorie hebt geleerd en in de praktijk hebt geoefend, mag je bijvoorbeeld eerste hulp bieden bij spoedgevallen. Je kunt röntgenfoto’s maken en mag assisteren bij een echografie. Je bent de eerste contactpersoon voor mensen en dieren en speelt daarom een belangrijke rol als ‘visitekaartje’ van de praktijk en in de communicatie. Daarnaast geef je advies over geneesmiddelen en de manier van toedienen. Maar in de eerste plaats ben je de volwaardige assistent van de dierenarts. Dus je beheert ook de receptie en helpt hem of haar bij het spreekuur. Kortom, er wacht je een afwisselend en verantwoordelijk takenpakket met mens en dier.

 • Barneveld, online en op locatie
 • 24 dagen (excl. zelfstudie)
 • Variabel
 • Circa 30 cursisten
Talent voor groei

Voor wie?

Je komt in aanmerking als:

 • Je minimaal 3 jaar fulltime (of het equivalent daarvan in deeltijd) ervaring hebt in het uitvoeren van de handelingen die zijn voorbehouden aan een paraveterinair, maar nog niet over het diploma paraveterinair dierenartsassistent beschikt en/of nog niet bent ingeschreven in het Diergeneeskunderegister;
 • Je op dit moment minimaal 3 jaar fulltime (of het equivalent daarvan in deeltijd) ervaring als dierenartsassistente werkt en door gaat groeien naar de functie van paraveterinair;
 • Je een locatie manager- of praktijkmanagersfunctie uitvoert en nog minimaal 50% van jouw tijd als paraveterinair werkzaamheden verricht en minimaal 3 jaar fulltime (of het equivalent daarvan in deeltijd) ervaring hebt als paraveterinair.

Het traject  & opleidingsadvies

Iedere deelnemer start met de instaptoets. Vanuit daar volgt een opleidingsadvies.
Dit advies kent drie varianten:

 1. Je kunt direct door naar het verkorte traject en je hoeft geen additionele modules te volgen.
 2. Je kunt direct door naar het verkorte traject, maar adviseren je wel 1 of meer van de 10 additionele modules volgen (max. 4).
 3. Je kunt niet direct door naar het verkorte traject en we adviseren je de reguliere opleiding te volgen.

Lees hieronder meer.

Module A: instaptoets

Vooraf doe je een instaptoets om de kwaliteitstandaard en slagingskans te borgen voor dit verkorte traject. Afhankelijk van de resultaten van deze instaptoets kun je, zonder extra modules, naar het verkorte traject of je zult wat extra modules (maximaal 4) moeten afnemen om het eindexamen te behalen. We houden dus rekening met je huidige werkervaring en kennisniveau.

Module B: verkorte opleiding (registratie) paraveterinair dierenartsassistent

Met deze opleiding haal je binnen 6 maanden (in plaats van 2 jaar) de papieren die nodig zijn om de taken te blijven doen waar je nu ook verantwoordelijk voor bent. Je kunt je dan laten registreren in het register en je wordt dan tevens in de juiste functie ingedeeld als de nieuwe CAO van kracht wordt.

Inhoud van het verkorte programma kijk onderaan bij meer informatie*.  

Module C: additionele modules

Additionele modules dienen gevolgd te worden wanneer bij de instaptoets blijkt dat de kennis van een specifiek onderwerp (bijvoorbeeld radiologie of anesthesie) nog niet voldoende op niveau is om deel te nemen aan dit (verkorte) traject. Deze modules bestaan uit online les en de mogelijkheid om tussendoor vragen te stellen aan een docent. De prijs is € 399,- per module en je kunt maximaal 4 modules volgen.

Reguliere 2-jarige deeltijdopleiding

Als je meer dan 4 modules nodig hebt (volgens de instaptoets) dan adviseren wij de reguliere 2- jarige deeltijdopleiding en kom je niet in aanmerking voor dit verkorte traject.

Vervolgopleiding

Wil je na deze opleiding leren hoe je manager kunt worden van een dierenartsenpraktijk? Aeres Training Centre Barneveld heeft een unieke (vervolg)opleiding: Veterinair praktijkmanager op hbo-niveau.

Erkend stagebedrijf

Alle stagebedrijven dienen door de samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven (SBB) erkend te zijn. De SBB is de landelijke organisatie die praktijkopleidingsbedrijven erkent voor beroepspraktijkvorming. Op www.s-bb.nl is een register van opleidingsbedrijven aanwezig.

Als een dierenartsenpraktijk waar je stage wilt lopen in zijn geheel nog niet erkend is, of niet erkend is voor het betreffende stage onderdeel, dan kan het bedrijf een registratieaanvraag indienen.

*Meer informatie

 • Na een goede score op de instaptoets volgt het verkorte programma, met voorbereidingen en proeven van bekwaamheid, bestaande uit 7 elementen (inclusief stage):

  1. Startdag in Barneveld waar je alle informatie ontvangt om het programma succesvol te doorlopen.
  2. 200 uur stage bij een dierverzorgingsbedrijf met eventueel gedeeltelijke vrijstelling (max. 120 uur) is bespreekbaar, afhankelijk van de vooropleiding en of werkervaring;
  3. Proeve van bekwaamheid zorgdragen voor dieren op locatie met 2 assessoren, duur 1,5 uur;
  4. Werkprocesexamen gebitsreiniging op eigen werkplek met eigen examinator, duur 1 uur (exclusief oefenen / voorbereiding);
  5. Landelijk theorie-examen, afgenomen in Barneveld, duur 2 uur;
  6. Proeve van bekwaamheid praktische voorbereiding op het praktijkexamen, is één dagdeel in Barneveld;
  7. Proeve van bekwaamheid (praktijkexamen) is 1 dag, in Barneveld met twee onafhankelijke examinatoren.
 • Onderdeel van dit traject is 200 uur dierverzorgende stage.

  Criteria:

  • Het stagebedrijf dient officieel als stagebedrijf te zijn opgenomen in het Leerbedrijf register van Beroepsonderwijs bedrijfsleven;
  • De dierenarts of paraveterinair kan als stagebegeleider fungeren. De begeleider is één van de twee examinatoren voor de eindproeve, dus naast de onafhankelijke examinator;
  • Op het stagebedrijf dienen minimaal vijf dieren te worden gevoerd, verzorgd en onderhouden, zowel tijdens de stage als ten tijde van de Proeve.
  • In veel gevallen kan de stage op de eigen werkplek uitgevoerd worden.

  Vrijstelling 120 uur mogelijk bij 3 jaar fulltime (of equivalent hiervan in deeltijd) aantoonbare dierverzorgende werkervaring of een relevant diploma:

  HKS-diploma dierverzorging N3 (crebonr. 25579 & 25541) N4 (crebonr. 25539 & 25576);
  HKS-Diploma (vanaf 2018-2019) opleiding mbo proefdierverzorging N3 (crebonr. 25449) en N4 (crebonr. 25578);
  HKS-Diploma (vanaf 2018-2019) opleiding mbo paardenhouderij N3 (crebonr. 25470) en N4 (crebonr. 25468);
  HKS-Diploma (vanaf 2018-2019) opleiding mbo veehouderij N3 (crebonr. 25537) en N4 (crebonr. 25535);
  HKS-Proeve van bekwaamheid (vanaf 2018-2019) vakbekwaam medewerker dierverzorging niveau 3;
  HKS-proeve van bekwaamheid (vanaf 2018-2019) verzorgen van dieren niveau 4.

Partners van Aeres Training Centre Barneveld