Paraveterinair dierenartsassistent

Cursussector
Gezondheidszorg
Vakgebieden
Dierenartspraktijk

Een paraveterinair kent de kneepjes van het vak en is hoger opgeleid dan een dierenartsassistent. Als je deze opleiding hebt afgerond, dan kan en mag je medische assistentie verlenen aan de dierenarts. Omdat je de theorie hebt geleerd en in de praktijk hebt geoefend, mag je bijvoorbeeld eerste hulp bieden bij spoedgevallen. Je kunt röntgenfoto’s maken en mag assisteren bij een echografie. Je bent de eerste contactpersoon voor mensen en dieren en speelt daarom een belangrijke rol als ‘visitekaartje’ van de praktijk en in de communicatie. Daarnaast geef je advies over geneesmiddelen en de manier van toedienen. Maar in de eerste plaats ben je de volwaardige assistent van de dierenarts. Dus je beheert ook de receptie en helpt hem of haar bij het spreekuur.

Kortom: er wacht je een afwisselend en verantwoordelijk takenpakket met mens en dier.

 • Aeres Training Centre Barneveld
 • 28 dagen
 • 10:00 - 16:30
 • Circa 28 cursisten
Talent voor groei

Voor wie?

Je werkt als dierenartsassistent, maar je hebt nog geen paraveterinaire erkenning. Of je bent geschoold in een andere richting en je wilt nu via een verkort traject alsnog paraveterinair dierenartsassistent worden. Maar je kunt ook om een andere reden de officiële erkenning Paraveterinair dierenartsassistent willen behalen.

Je hebt affiniteit met verschillende dieren en je hebt minimaal een vbo- of mavo-opleiding op D-niveau (met maximaal drie vakken op C-niveau) afgerond. Of je hebt een vmbo-diploma volgens de Theoretische Leerweg (TL).

Na inschrijving kun je dit aantonen door een kopie van je diploma te mailen.

Het niveau van de opleiding paraveterinair dierenartsassistent is MBO-4 niveau, waarbij rekening gehouden dient te worden met een HBO-werktempo.

Mocht je niet voldoen aan deze toelatingseisen, dan wordt een capaciteitentest afgenomen. Op basis van deze uitslag wordt beoordeeld of je kunt worden toegelaten.

Startdata & vervolgdata van deze cursus

 • Start:
  | Aeres Training Centre Barneveld
  Vervolgdata
  Schrijf je in

Lesdagen, zelfstudie en studiebegeleiding

Als paraveterinair dierenartsassistent leer je veel over verschillende diersoorten. Na 28 cursusdagen en minimaal 700 uur stage in 2 jaren weet je bijvoorbeeld veel van de anatomie. Je kent de instrumenten van een dierenartsenpraktijk en weet ermee om te gaan. Je weet hoe je een hond plaatselijk of geheel kunt verdoven of hoe je het bloed van een konijn moet onderzoeken. Je doorloopt een intensief, leerzaam en afwisselend programma dat voldoet aan de eisen van de Regeling diergeneeskundigen.

Tijdens de opleiding wordt zowel de theorie als de praktijk behandeld. De lesstof wordt digitaal aangeboden via een digitale leeromgeving (It’s Learning). Eventueel kan je de lesstof in lesmappen ontvangen, echter brengen wij hier € 250,- voor in rekening. Lopende de opleiding wordt je voortgang een aantal keer getoetst. Aan het eind van de opleiding volgt een afsluitend kennisexamen over de gehele lesstof.

De praktijklessen vinden plaats in kleine groepen, zodat je veel tijd krijgt om je praktische vaardigheden te oefenen. Denk hierbij aan het verzorgen en hanteren van dieren, klinisch onderzoek, verbandleer, bloedafname en het uitvoeren van laboratoriumwerkzaamheden.

Naast de lesdagen ben je gemiddeld 10 tot 16 uur per week bezig met zelfstudie. Bijvoorbeeld om de komende les of toets voor te bereiden, of om e-learning modules te doorlopen. Deze hoeveelheid tijd is uiteraard afhankelijk van je ervaring en de kennis die je al hebt. Wij adviseren naast de opleiding niet meer dan 24 tot 28 uur te werken.

De opleiding wordt door vakspecialisten verzorgd. Dit zijn ervaren paraveterinairen of dierenartsen met leservaring. Daarnaast word je begeleid door een vaste cursusleider, waarbij je altijd terecht kunt met vragen over het lesprogramma, de stages en de voortgang.

Certificaat

Een paraveterinair valt onder het Besluit diergeneeskundigen, onderdeel van de Wet dieren. In dit Besluit en in de bijbehorende Regeling diergeneeskundigen staat omschreven aan welke eisen de opleiding tot paraveterinair dierenartsassistent moet voldoen. Daarnaast is hierin opgenomen welke mogelijkheden en verantwoordelijkheden de paraveterinair heeft.

Om het certificaat Paraveterinair Dierenartsassistent te behalen, moet je hebben voldaan aan de volgende punten:

 • Voldoende resultaat voor het theoretische kennisexamen
 • Voldoende resultaat voor het praktijkexamen dierverzorging
 • Voldoende resultaat voor de praktijkexamens in de dierenartsenpraktijk
 • 700 uur stage met afgetekende urenlijsten
 • Voldoende resultaat voor het stageverslag

Vervolgopleiding

Wil je na deze opleiding leren hoe je manager kunt worden van een dierenartsenpraktijk? Aeres Training Centre Barneveld heeft een unieke (vervolg)opleiding: Veterinair praktijkmanager op hbo-niveau.

Meer informatie

 • De opleiding Paraveterinair dierenartsassistent bij Aeres Training Centre Barneveld kent een gevarieerd programma, wat voldoet aan de verplichte eisen van de Regeling diergeneeskundigen:

  • Voeren van (gezelschaps)dieren
  • Verzorgen van (gezelschaps)dieren
  • Begeleiden van voortplanting (gezelschaps)dieren
  • Kennis van hygiëne en zoönosen
  • Anatomie, fysiologie en pathologie
  • Instrumentenleer, desinfectie en pathologie
  • Algemene assistentie en ziekenverzorging
  • Zoötechniek en gezondheidsleer
  • Laboratoriumwerkzaamheden
  • Radiologie
  • Eerste hulp verlenen
  • Kennis van algemene en plaatselijke verdoving
  • Beheren van medicijnen
 • Tijdens je stage ligt de nadruk op het uitvoeren van paraveterinaire handelingen en het maken van stageopdrachten. Hierdoor wordt de theorie van de opleiding gekoppeld aan de praktijk, waardoor je meer inzicht verwerft in (het werken bij) een dierenartsenpraktijk.

  Gedurende de opleiding dien je minimaal 700 uren stage te lopen. Aan deze stage zijn de volgende eisen gesteld:

  • Je dient 200 uur stage te lopen bij een professioneel dierverzorgend bedrijf. Hierbij kun je denken aan een dierenasiel, kinderboerderij, dierenpension, dierenspeciaalzaak, handel/pensionstal of zorgboerderij. De nadruk van deze stage ligt op het verzorgen, voeren en huisvesten van gezonde dieren.
  • Je dient 500 uur stage te lopen bij een dierenartsenpraktijk voor gezelschapsdieren of in een gemengde praktijk. Hiervan mag je maximaal 200 uur stage lopen bij een gespecialiseerde dierenkliniek, zoals een paardenkliniek of tweedelijns dierenartsenpraktijk.

  Spreiding beroepspraktijkvorming

  Voor de beste opbouw van de opleiding Paraveterinair dierenartsassistent adviseren we je de beroepspraktijkvorming (stage) over de gehele opleidingsduur te spreiden. Houd hierbij rekening met een periode van ongeveer 1,5 jaar. Het inlevermoment voor alle stagedocumenten is namelijk rond 4 maanden voor het einde van de opleiding. Wij raden je aan om bij verschillende dierenartsenpraktijken stage te lopen. Ben je in loondienst bij een dierenartsenpraktijk en is deze als stagebedrijf erkend door de SBB? Dan tellen deze uren natuurlijk mee.

  Let op: De 200 uur dierverzorgende stage dien je binnen het eerste cursusjaar af te ronden.

  Erkend stagebedrijf

  Alle stagebedrijven dienen door de samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven (SBB) erkend te zijn. De SBB is de landelijke organisatie die praktijkopleidingsbedrijven erkent voor beroepspraktijkvorming. Op www.s-bb.nl is een register van opleidingsbedrijven aanwezig.

  Als een dierenartsenpraktijk of dierverzorgend bedrijf waar je stage wilt lopen in zijn geheel nog niet erkend is, of niet erkend is voor het betreffende stage onderdeel, dan kan het bedrijf een registratieaanvraag indienen.

  Je bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van een geschikt stage-adres. Onze ervaring leert dat het verstandig is ruim voor aanvang van de opleiding te starten met het zoeken naar een stageplaats. Afhankelijk van de mogelijkheden bij de dierenartsenpraktijk en jouw persoonlijke situatie kun je kiezen voor een dagstage waarbij je iedere week een (vaste) dag(en) stage loopt of een blokstage van een aantal weken achter elkaar. Je kunt via www.stagemarkt.nl op zoek naar een fijn en goed adres. We hebben een instructie gemaakt voor het zoeken op stagemarkt.nl, die kun je hier downloaden.