Praktische procestechnologie voor nutritionisten

Vakgebieden
Diervoeding
Cursussector
Veehouderij

Deze cursus is specifiek bedoeld voor nutritionisten en procestechnologen, werkzaam in een diervoederfabriek. De rode draad in deze cursus is Procesnauwkeurigheid: dat is de vraag hoe door een mengvoeder productie-installatie zo goed mogelijk kan worden voldaan aan de eisen vanuit nutritie en veevoeding.

  • Aeres Training Centre Barneveld
  • 3 dagen
  • Experts: Roy Marissen en Hans Vink
  • 8 deelnemers
  • Maalderij op eigen locatie
Talent voor groei

Voor wie

Deze cursus is specifiek bedoeld voor nutritionisten en procestechnologen, werkzaam in een diervoederfabriek. De rode draad in deze cursus is Procesnauwkeurigheid: dat is de vraag hoe door een mengvoeder productie-installatie zo goed mogelijk kan worden voldaan aan de eisen vanuit nutritie en veevoeding.

Meer informatie

Erkenning

Na afloop van de cursus is de deelnemer in staat een betere inschatting te maken welke processtappen beheerst moeten worden om de gevraagde kwaliteit van het eindproduct te behalen.
Je krijgt bij afloop een bewijs van deelname.

Meer weten?

Wil je meer informatie over deze cursus mail ons dan via atc.barneveld@aeres.nl.

Partners van Aeres Training Centre Barneveld