Werken met proefdieren?

Volgens Artikel 13f uit de Wet op de Dierproeven moet een proefdierverzorger een diploma hebben van een door de minister aangewezen opleiding. Speciaal voor werknemers die hier nog niet aan voldoen is deze verkorte opleiding ontwikkeld door Aeres Training Centre Barneveld om te mogen werken met proefdieren.

 • Locatie: Aeres Training Centre Barneveld
 • Start: Zie onderaan "Startdata & Vervolgdata van deze cursus"
 • Duur: 16 dagen
 • Lestijden:  10:00 - 15:45 uur
 • Groep: ca. 22 cursisten
 • Prijs: Basisdeel + Profieldeel kleine en grote dieren: € 4.575,- (incl. 1 x praktijkexamen á € 350,-)
 • Aeres Training Centre Barneveld
 • 16 dagen
 • 10:00 - 15:45
 • ca. 22 cursisten
Talent voor groei

Toelatingseisen proefdierverzorging

 • Je hebt een afgeronde MBO 3 opleiding, bij voorkeur in Dierverzorging, Veehouderij, Paraveterinair, Paardenhouderij. Heb je geen vooropleiding in de Dierverzorging, maar wel een andere niveau 3 diploma, dan moet je minimaal 500 uur stage lopen in de (proef)dierverzorging en wordt de toelating beoordeeld door een interne commissie. 
 • Je hebt een geldige arbeidsovereenkomst bij een instituut dat in het bezit is van een vergunning zoals bedoeld in artikel 2 van de Wet op de Dierproeven.

Lesdagen 

De cursus bestaat uit een Basisdeel en twee Profieldelen:

 • Het Basisdeel bestaat uit 7 lesdagen, 1 intervisie dag en 1 inhaalmoment voor de toetsen. In het Basisdeel zal o.a. de verplichte theoretische kennis over ethiek, welzijnsbewaking, wetgeving, de 3 V's, biotechnische handelingen, euthanasie, veiligheid, hygiëne en fokkerijleer worden behandeld. Verder leer je binnen dit deel tijdens een practicummiddag op de juiste manier bloed afnemen bij geiten. De zogeheten intervisie dag bestaat uit een opdracht vanuit school en een door de cursist zelf georganiseerd bezoek aan een Proefdierbedrijf, anders dan de richting waarbinnen de cursist zelf werkzaam is. De opgedane kennis wordt getoetst in twee schriftelijke toetsen.
 • De Profieldelen kleine en grote dieren bestaan uit theorie en praktijk van verschillende diersoorten. Naast het basisdeel volg je dus beide profieldelen. Hierbij geldt een aanwezigheidsplicht van 80%.

Erkenning en certificering

Je rondt de opleiding af met een Proeve van Bekwaamheid op jouw bedrijf. Tijdens dit praktijkexamen wordt je beoordeeld zowel op je algemene dierverzorgende kennis en vaardigheden als op de specifieke eisen voor proefdierverzorging beoordeeld. Na succesvolle afronding krijg je een certificaat proefdierverzorging (Artikel 13f Wet op de Dierproeven). Hiermee is jou de officiële bevoegdheid verleend om proefdieren te verzorgen.

Heb jij een vrijwaring van de NVWA om beperkt met proefdieren te mogen werken? Dan kun je met de "Module Ethiek en Wetgeving" de gewenste specifieke proefdierkennis opdoen.

Startdata & vervolgdata van deze cursus

 • Start:
  | Aeres Training Centre Barneveld
  Vervolgdata
  • | Aeres Hippisch Centrum
  Schrijf je in

Partners van Aeres Training Centre Barneveld