• Aeres Training Centre Barneveld
  • 2 dagen en een toets moment
  • maandag 10:00 - 15:45 
  • vanaf: 10 deelnemer
Talent voor groei

Voor wie?

Je hebt een geldige arbeidsovereenkomst binnen een instituut dat in het bezit is van een vergunning zoals bedoeld in artikel 2 van de Wet op de Dierproeven.
Je hebt een ontheffing verleend door de NVWA om te werken met een specifieke diersoort(en)

Lesdagen, examen & zelfstudie

De cursus bestaat uit 2 dagen waarin theorielessen gegeven worden. De volgende onderwerpen worden o.a. behandeld:

  • Wetgeving
  • Ethiek
  • Welzijnsbewaking
  • Onderzoeksvelden
  • Maatschappelijke verantwoording
  • De drie V’s en Alternatieven

De cursus wordt afgesloten met een schriftelijke toets.

Erkenning & certificering

Na succesvolle afronding ontvang je een Bewijs van Verklaring van afronding.

Partners van Aeres Training Centre Barneveld