Van passie tot professional

Paraveterinair dierenartsassistent

Wil jij graag de officiële erkenning Paraveterinair dierenartsassistent? Dan ben je bij Aeres Training Centre Barneveld helemaal op je plek.

Een paraveterinair kent de kneepjes van het vak en is hoger opgeleid dan een dierenartsassistent. Als je deze opleiding hebt afgerond, dan kan en mag je medische assistentie verlenen aan de dierenarts. Omdat je de theorie hebt geleerd en in de praktijk hebt geoefend, mag je bijvoorbeeld eerste hulp bieden bij spoedgevallen. Je kunt röntgenfoto’s maken en mag assisteren bij een echografie. Je bent de eerste contactpersoon voor mensen en dieren en speelt daarom een belangrijke rol als ‘visitekaartje’ van de praktijk en in de communicatie. Daarnaast geef je advies over geneesmiddelen en de manier van toedienen. Maar in de eerste plaats ben je de volwaardige assistent van de dierenarts. Dus je beheert ook de receptie en helpt hem of haar bij het spreekuur.

Kortom: er wacht je een afwisselend en verantwoordelijk takenpakket met mens en dier.

Voor wie?

Je werkt als dierenartsassistent, maar je hebt nog geen paraveterinaire erkenning. Of je bent geschoold in een andere richting en je wilt nu via een verkort traject alsnog paraveterinair dierenartsassistent worden.

Maar je kunt ook om een andere reden de officiële erkenning Paraveterinair dierenartsassistent willen behalen. Je hebt affiniteit met verschillende dieren en je hebt minimaal een vbo- of mavo-opleiding op D-niveau (met maximaal drie vakken op C-niveau) afgerond. Of je hebt een vmbo-diploma volgens de Theoretische Leerweg (TL). Na inschrijving kun je dit aantonen door een kopie van je diploma te mailen.

Mocht je niet voldoen aan deze toelatingseisen, dan wordt een capaciteitentest afgenomen. Op basis van deze uitslag wordt beoordeeld of je kunt worden toegelaten.

Lesdagen, zelfstudie en studiebegeleiding

Als paraveterinair dierenartsassistent leer je veel over verschillende diersoorten. Na 26 cursusdagen en minimaal 700 uur stage in 2 cursusjaren weet je bijvoorbeeld veel van de anatomie. Je kent de instrumenten van een dierenartsenpraktijk en weet ermee om te gaan. Je weet hoe je een hond plaatselijk of geheel kunt verdoven of hoe je het bloed van een konijn moet onderzoeken. Je doorloopt een intensief, leerzaam en afwisselend programma dat voldoet aan de eisen van de Regeling diergeneeskundigen.

Tijdens de opleiding wordt zowel de theorie als de praktijk behandeld. De lesstof wordt in delen aangeboden. Elk deel wordt afgesloten met een toets.

De praktijklessen vinden plaats in kleine groepen, zodat je veel tijd krijgt om je praktische vaardigheden te oefenen. Denk hierbij aan het verzorgen en hanteren van dieren, klinisch onderzoek, verbandleer, bloedafname en het uitvoeren van laboratoriumwerkzaamheden.
Naast de lesdagen ben je gemiddeld 6 tot 10 uur per week bezig met zelfstudie. Bijvoorbeeld om de komende les of toets voor te bereiden. Deze hoeveelheid tijd is uiteraard afhankelijk van je ervaring en de kennis die je al hebt. Wij adviseren naast de opleiding niet meer dan 24 tot 28 uur te werken.
De opleiding wordt zoveel mogelijk door vaste docenten verzorgd. Dit zijn ervaren dierenartsen met leservaring. Eén van hen is de cursusleider, waarbij je altijd terechtkunt met vragen over het programma en de inhoud.

Certificaat

Een paraveterinair valt onder het Besluit diergeneeskundigen, onderdeel van de Wet dieren. In dit Besluit en in de bijbehorende Regeling diergeneeskundigen staat omschreven aan welke eisen de opleiding tot paraveterinair moet voldoen. Daarnaast is hierin opgenomen welke mogelijkheden en verantwoordelijkheden de paraveterinair krijgt.

Om het certificaat Paraveterinair Dierenartsassistent te behalen, moet je hebben voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • 11 toetsen met een voldoende (5,5 of hoger)
 • 6 werkprocesexamens met een voldoende (5,5 of hoger)
 • 700 uur stage met stageopdrachten, handelingenlijsten en afgetekende urenlijsten
 • Stageverslag met een voldoende (5,5 of hoger)

Vervolgopleiding

Wil je na deze opleiding leren hoe je manager kunt worden van een dierenartsenpraktijk? Aeres Training Centre Barneveld heeft een unieke (vervolg)opleiding: Veterinair praktijkmanager op hbo-niveau.

Programma-inhoud

De opleiding Paraveterinair dierenartsassistent bij Cursuscentrum Dierverzorging kent een gevarieerd programma, wat voldoet aan de verplichte eisen van de Regeling diergeneeskundigen:

 • Voeren (gezelschaps)dieren
 • Verzorgen (gezelschaps)dieren
 • Begeleiden voortplanting (gezelschaps)dieren
 • Hygiëne
 • Anatomie, fysiologie en pathologie
 • Instrumentenleer, desinfectie en pathologie
 • Algemene assistentie en ziekenverzorging 
 • Zoötechniek en gezondheidsleer
 • Laboratoriumwerkzaamheden
 • Radiologie
 • Eerste hulp (paraveterinair)
 • Algemene en plaatselijke verdoving 
 • Beheren medicijnen

Start: woensdag 7 februari 2018

Vervolgdagen:

 • woensdag 21 februari 2018
 • woensdag 14 maart 2018
 • woensdag 28 maart 2018
 • woensdag 11 april 2018
 • woensdag 25 april 2018
 • woensdag 30 mei 2018
 • woensdag 20 juni 2018
 • woensdag 4 juli 2018

Extra informatie

De Paraveterinair dierenartsassistent opleiding bestaat uit 26 lesdagen. Het lesprogramma wordt verspreid over twee cursusjaren, waarbij een cursusjaar loopt van september tot juni. Een lesdag duurt van 10.00 uur tot 15.45 uur of 16.30 uur (praktijkdagen). Afhankelijk van je werk- en denkniveau bedraagt de zelfstudie gemiddeld 6 tot 10 uur per week om lessen en toetsen voor te bereiden. Een gezamenlijke lunch in het restaurant op onze campus is inbegrepen.

Stage

Tijdens je stage ligt de nadruk op het uitvoeren van paraveterinaire handelingen en het maken van stageopdrachten. Hierdoor wordt de theorie van de opleiding gekoppeld aan de praktijk, waardoor je meer inzicht verwerft in (het werken bij) een dierenartsenpraktijk.

Gedurende de opleiding dien je minimaal 700 uren stage te lopen. Aan deze stage zijn de volgende eisen gesteld:

 • Je dient 500 uur stage te lopen bij een dierenartsenpraktijk voor gezelschapsdieren of in een gemengde praktijk. Hiervan mag je maximaal 200 uur stage lopen bij een gespecialiseerde dierenkliniek, zoals een paardenkliniek of tweedelijns dierenartsenpraktijk.
 • De resterende 200 uur loop je stage bij een professioneel dierverzorgend bedrijf. Hierbij kun je denken aan een dierenasiel, kinderboerderij, dierenpension, dierenspeciaalzaak, handel/pensionstal of zorgboerderij. De nadruk van deze stage ligt op het verzorgen, voeren en huisvesten van dieren. Deze 200 uur mag je eventueel ook bij een dierenartsenpraktijk met opnamemogelijkheid invullen.

Erkend stagebedrijf

Alle stagebedrijven dienen door de samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven (SBB) erkend te zijn. De SBB is de landelijke organisatie die praktijkopleidingsbedrijven erkent voor beroepspraktijkvorming. Op www.s-bb.nl is een register van opleidingsbedrijven aanwezig.

Als een dierenartsenpraktijk of dierverzorgend bedrijf waar je stage wilt lopen nog niet erkend is, dan kan het bedrijf een registratieaanvraag in te dienen.

Je bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van een geschikt stage-adres. Onze ervaring leert dat het verstandig is ruim voor aanvang van de opleiding te starten met het zoeken naar een stageplaats. Afhankelijk van de mogelijkheden bij de dierenartsenpraktijk en jouw persoonlijke situatie kun je kiezen voor een dagstage waarbij je iedere week een (vaste) dag(en) stage loopt of een blokstage van een aantal weken achter elkaar. Je kunt via www.stagemarkt.nl op zoek naar een fijn en goed adres. We hebben een instructie gemaakt voor het zoeken op stagemarkt.nl, die kun je hier downloaden.

Spreiding beroepspraktijkvorming

Voor de beste opbouw van de opleiding Paraveterinair dierenartsassistent adviseren we je de beroepspraktijkvorming (stage) over de gehele opleidingsduur te spreiden. Wij raden je aan om bij verschillende dierenartsenpraktijken stage te lopen. Ben je in loondienst bij een dierenartsenpraktijk en is deze als stagebedrijf erkend door de SBB? Dan tellen deze uren natuurlijk mee.


Inschrijven
Deel: fb twitter in printar
Gratis magazine

Gratis magazine

HBVB

Nu uit

Nu uit

Deelbrochure Gezondheidszorg

nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?


Wil je meer weten over ons aanbod,
onze events en meer?


Vraag dan onze nieuwsbrief aan!

Vraag onze nieuwsbrief aan!