Van passie tot professional

Assessoren voor praktijkopleiders

Praktijkgericht opleiden vraagt om een leeromgeving die aansluit bij de (groene) beroepspraktijk. Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) van Aeres MBO Barneveld vindt plaats in een reële praktijksituatie en sluit daarom naadloos aan bij de vraag van werkgevers.

Bij praktijkgericht opleiden hoort ook praktijkgericht toetsen en beoordelen. Als praktijkopleider bij een leerbedrijf moet je beschikken over genoeg handvatten voor het deskundig afnemen van een Proeve van Bekwaamheid (PvB) van je leerlingen. In de cursus Assessoren voor praktijkopleiders leer je die vaardigheden. En dat ook nog eens zonder hiervoor kosten te maken… 

Voor wie?

Je bent praktijkopleider bij een leerbedrijf en je hebt de reguliere opleiding voor praktijkopleider succesvol afgerond. Vanuit je rol als vertegenwoordiger van het bedrijfsleven wil je de kwaliteit, de deskundigheid en de objectiviteit waarborgen bij het afnemen van een Proeve van Bekwaamheid (PvB). 

Resultaat en bewijs van deelname

Alleen getrainde assessoren mogen een PvB afnemen. De assessorencursus geeft praktijkopleiders bij leerbedrijven handvatten voor het afnemen en deskundig beoordelen van een PvB.

De cursus maakt je bewust van de kwaliteiten en vaardigheden die je als assessor nodig hebt. Na afloop ontvang je een bewijs van deelname. 

Prijs

Praktijkopleiders die de rol van assessor op zich willen nemen, kunnen deze cursus gratis volgen. 

Toelatingseis

Je kunt de cursus volgen als je een opleiding voor praktijkopleider succesvol hebt afgerond. Stuur daarom een kopie van je certificaat ‘praktijkopleider’ mee bij de inschrijving.

Deze kosteloze cursus is ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen Aeres MBO Barneveld en Aeres Training Centre Barneveld.

Programma-inhoud

Aeres MBO Barneveld en Aeres Training Centre Barneveld hechten veel waarde aan kwaliteit, daarom bieden wij deze vervolgcursus graag aan. Tijdens de cursusdag Assessoren voor praktijkopleiders volg je een praktisch programma en ontmoet je praktijkopleiders uit verschillende beroepenvelden. Vanuit een praktijksituatie ga je samen met andere cursisten interactief aan de slag met uiteenlopende opdrachten.

Deze cursus is sterk gericht op het oefenen van jouw assessment-vaardigheden en de daarbij behorende taken en rollen in het examineringsproces. Zelfinzicht en -reflectie staan hierbij centraal. De assessorencursus geeft je een grote hoeveelheid handvatten voor het afnemen en deskundig beoordelen van een Proeve van Bekwaamheid (PvB).

Onderwerpen

  • Een PvB afnemen en beoordelen
  • Een PvB (na)bespreken met de kandidaat
  • Het aanleren van gesprekstechnieken (o.a. criteriumgericht interview en reflectiegesprek)
  • Correcte verslaglegging van het assessment

Start: vrijdag 29 november 2019


Extra informatie

In samenwerking met Aeres Training Centre Barneveld biedt Aeres MBO Barneveld jou deze vervolgcursus kosteloos aan. De enige voorwaarde is dat je de cursus praktijkopleider met goed gevolg hebt afgerond. Na afloop krijg je een bewijs van deelname. 

Proeve van Bekwaamheid

Tijdens hun opleiding bouwen mbo-deelnemers een prestatiedossier op. Daarin staan de resultaten van toetsen, verslagen, stage-uren, stagebeoordelingen en opdrachten.

Als het prestatiedossier compleet is en met een voldoende is beoordeeld, kan de deelnemer een Proeve van Bekwaamheid (PvB) afleggen. Dit is een praktijkexamen waarbij de deelnemer – bij voorkeur in een praktijkbedrijf – laat zien dat hij beschikt over de kennis, vaardigheden en beroepshouding die nodig zijn in de beroepspraktijk. Na het behalen van de PvB sluit de deelnemer (een deel van) de opleiding af.

Deze assessorencursus geeft praktijkopleiders bij leerbedrijven handvatten voor het afnemen en deskundig beoordelen van een PvB. Bij een PvB zijn twee assessoren aanwezig. Dit is bij voorkeur iemand uit de beroepspraktijk, en een docent. Alleen getrainde assessoren mogen een PvB afnemen.

Praktijkopleiders die de rol van assessor op zich willen nemen, kunnen bij Aeres MBO Barneveld een assessorencursus volgen. Hieraan zijn geen kosten verbonden.


Inschrijven
Deel: fb twitter in printar

Open dag

vrijdag 15 november en zaterdag 16 november

Schrijf je nu in!