Gras

Laatste updates locatie Aeres Training Centre Barneveld

Hieronder lees je de laatste specifieke updates die gelden voor Aeres Training Centre Barneveld. Daaronder lees je de laatste algemene updates en algemene informatie die Aeres-breed gelden.

Graag informeren we je over wat dat betekent voor jou. Onderstaande maatregelen zijn opgesteld op grond van de richtlijnen van het ministerie en de mbo-raad.

Mondkapjes op school blijven verplicht

Omdat we niet overal de mogelijkheid hebben om 1,5 meter afstand te houden, blijft het ook na 26 juni verplicht om op school en externe (praktijk)locaties een mondkapje te dragen. Alle regels die er op dit moment zijn, blijven nog tot de zomervakantie gelden. Medio augustus informeren we onze cursisten weer over de eventuele maatregelen vanaf september.

Afwisselend online onderwijs en onderwijs op de campus

Met ingang van donderdag 25 maart mogen cursisten meer les op locatie volgen. Dit komt bovenop de praktijklessen en examens die al op locatie mochten plaatsvinden. Houd je mail en It’s Learning goed in de gaten om te zien wat de planning is en of er wijzigingen zijn.

Praktijklessen en examens uitgezonderd, deze gaan zoveel mogelijk door
Praktijklessen, proeves en examens gaan door voor cursisten. Dit geldt ook voor examens van theorievakken.

Wanneer een praktijkexamen of proeve op een andere locatie (bijvoorbeeld een bedrijf) gepland staat en door coronamaatregelen niet kan doorgaan, wordt een nieuwe afspraak ingepland zodra meer duidelijk is over de duur van de maatregelen.

Stages / leerwerkplekken
Stages kunnen doorgaan, mits dit niet in strijd is met het beleid en de richtlijnen die gelden voor het stagebedrijf waar de cursist naartoe gaat. Bij twijfel overleg je met het stagebedrijf.

Protocol blijft van kracht 
Het coronaprotocol, met de daarin beschreven veiligheidsmaatregelen en procesafspraken, blijft van kracht. De protocollen vind je hier (cursistenprotocollen) en hier protocol Aeres Hippisch Centrum.

Vragen?
We communiceren over eventuele wijzigingen en alternatieven op de gebruikelijke wijze via ItsLearning of per mail. Voor praktische vragen over de maatregelen kun je bij de cursusadministratie terecht. Je kunt hen bereiken op telefoonnummer (088) 020 61 23 Of via mail atc.barneveld@aeres.nl.

Maatregelen

Op alle locaties zijn maatregelen getroffen om de anderhalve meter afstand tussen mensen te kunnen borgen. Het aantal mensen dat tegelijk in gebouwen aanwezig mag zijn, wordt daarop aangepast. Er zijn aanvullende maatregelen genomen met het oog op bijvoorbeeld looproutes, hygiëne en beperking van het aantal mensen dat zich in één ruimte mag bevinden. Daarnaast volgen we het dringende advies om bij gezondheidsklachten thuis te blijven. De veiligheid van onze medewerkers en cursisten staat voorop en we vragen een ieder om hier aan bij te dragen.
Daar waar het onderwijs op locatie (nog) niet mogelijk is, geldt dat dit nog steeds zoveel mogelijk op afstand wordt ingevuld.

Mondkapjes verplicht

Met ingang van maandag 16 november 2020 geldt binnen alle locaties van Aeres de verplichting om een mondkapje te dragen op plaatsen die buiten de normale lessituatie vallen. Dit besluit is genomen vanwege het aanhoudende risico op coronabesmettingen, terwijl het moeilijk is om op alle relevante plaatsen anderhalve meter afstand te garanderen. 

Het is in de afgelopen maanden een grote uitdaging gebleken om het fysieke onderwijs zo normaal mogelijk doorgang te laten vinden en de personele bezetting op peil te houden. Dit wordt bemoeilijkt doordat regelmatig medewerkers besmet raken, of in quarantaine moeten in afwachting van een testuitslag. 

Met het oog op de maatregel gelden de volgende uitgangspunten:

  • De verplichting om een mondkapje te dragen geldt voor situaties die buiten de normale lessituatie vallen. Hierbij valt te denken aan gangen, de aula, de in- en uitloop van kantines, enzovoort. 
  • Ook in praktijklessen waarbij de anderhalve meter tussen leerkracht/medewerker en leerling/student/cursist niet te garanderen is, geldt de verplichting om een mondkapje te dragen. 
  • Het mondkapje kan af zodra een vaste zitplaats is ingenomen, bijvoorbeeld op een werkplek, in het klaslokaal of in een vergaderruimte.
  • Zonder zwaarwegende reden geldt de verplichting voor iedereen. Dit betekent dus dat leerlingen, studenten en medewerkers zonder mondkapje niet in de school aanwezig kunnen zijn.
  • De regel om anderhalve meter afstand van elkaar te houden blijft onverkort van kracht op alle plaatsen waar deze al van toepassing was.

Informatie over cursussen en opleidingen

Alle actuele startdata van onze cursussen en opleidingen zijn te vinden op onze website. Mocht je je al hebben ingeschreven, dan word je persoonlijk op de hoogte gebracht als er eventuele wijzigingen zijn. 

Contact

Voor eventuele vragen kun je ook contact opnemen via atc.barneveld@aeres.nl of 088 – 020 6123.

Laatste updates Aeres-breed

14 juni 2021

Reizen naar landen met code ‘groen’ of ‘geel’ mogelijk

Ten aanzien van haar reisbeleid volgt Aeres de adviezen van de Nederlandse overheid. Als gevolg daarvan geldt momenteel dat voor werk of studie gereisd kan worden naar landen die door de overheid aangeduid zijn met de codes ‘groen’ of ‘geel’, op het moment van vertrek. Er wordt niet gereisd naar landen met de codes rood of oranje. Een actueel overzicht van de kleurencodes per land is hier te vinden.
Voor studenten die in het buitenland verblijven, of die een reis geboekt hebben geldt dat zij zelf het risico dragen ten aanzien van de eventuele kosten wanneer de code van een land verandert van groen of geel naar rood of oranje.

25 mei 2021

VMBO-locaties weer volledig open

Minister Slob van Voortgezet Onderwijs heeft bekendgemaakt dat middelbare scholen per 31 mei weer volledig open mogen voor alle scholieren. Vanaf 7 juni geldt een verplichting voor het hele voortgezet onderwijs. Voor Aeres en Nordwin College betekent dit dat alle vmbo-locaties zich voorbereiden om uiterlijk 7 juni weer volledig open gaan. De exacte datum wordt vanuit de locaties met leerlingen en ouders gecommuniceerd.

Richtlijnen

Wanneer de vmbo-locaties weer volledig open gaan, hoeven de leerlingen geen anderhalve meter afstand ten opzichte van elkaar meer te houden. Wel moeten ze anderhalve meter afstand bewaren ten opzichte van de docenten en andere medewerkers.
Alle overige maatregelen, bijvoorbeeld ten aanzien van mondkapjes en handen wassen blijven van kracht.

Algemene informatie

Let op: onderstaande informatie is bijgewerkt op maandag 14 juni 2021.

In december 2019 startte in China een uitbraak van het coronavirus. Wereldwijd worden maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Aeres volgt daarbij de landelijke richtlijnen van het RIVM, autoriteit op het gebied van volksgezondheid, en de reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Belangrijke informatie over het coronavirus en meer specifieke informatie over maatregelen die Aeres (indien noodzakelijk) neemt, worden hier gedeeld. De richtlijnen en maatregelen gelden voor alle scholen en locaties van Aeres.

Besmetting en symptomen

Dragers van het coronavirus hebben koorts en luchtwegklachten. De ziekte is overdraagbaar van mens op mens.

Voorkom besmetting en/of virusverspreiding door:

  • regelmatig handen te wassen;
  • te niezen en hoesten in de ellebogen;
  • papieren zakdoekjes te gebruiken;
  • geen handen te schudden;
  • thuis te blijven als je griep- of verkoudheidsklachten hebt.

Bel de huisarts indien je:
Koorts boven de 38 graden met luchtwegklachten hebt (hoesten of kortademigheid).

Ga NIET naar een huisarts of huisartsenpost toe, om besmetting van anderen te voorkomen. Neem telefonisch contact op met de huisarts en volg de aanwijzingen op.

Klik hier voor meer informatie van het RIVM. 

Reizen

Ten aanzien van haar reisbeleid volgt Aeres de adviezen van de Nederlandse overheid. Als gevolg daarvan geldt momenteel dat voor werk of studie gereisd kan worden naar landen die door de overheid aangeduid zijn met de codes ‘groen’ of ‘geel’, op het moment van vertrek. Er wordt niet gereisd naar landen met de codes rood of oranje. Een actueel overzicht van de kleurencodes per land is hier te vinden.
Voor studenten die in het buitenland verblijven, of die een reis geboekt hebben geldt dat zij zelf het risico dragen ten aanzien van de eventuele kosten wanneer de code van een land verandert van groen of geel naar rood of oranje.

Vragen

Raadpleeg bovengenoemde websites voor meer informatie. Aeres-gerelateerde vragen kun je mailen aan inlichtingen@aeres.nl. Voor studiegerelateerde vragen kun je rechtstreeks contact opnemen met jouw Aeres instelling, via:

Partners van Aeres Trainingcentre Barneveld