Gras

Laatste updates locatie Aeres Training Centre Barneveld

Hieronder lees je de laatste specifieke updates die gelden voor Aeres Training Centre Barneveld. Daaronder lees je de laatste algemene updates en algemene informatie die Aeres-breed gelden.

Goed nieuws: de school mag weer open en aankomende week hebben we een aangepast lesprogramma: om organisatorische redenen hebben we nog grotendeels online les. Vanaf maandag 24 januari is het lesprogramma weer normaal. Kijk goed op je lesprogramma, Itslearning of je mail je of online les hebt in de week van 17 t/m 21 januari.

Mondkapjes
Iedereen draagt binnen een mondkapje, ook wanneer je zit (dus nu ook in de lokalen). Er zijn twee uitzonderingen:

 • De docent die voor de klas staat hoeft geen mondkapje te dragen tijdens theorielessen, wanneer er 1,5 meter afstand kan worden gehouden;
 • Cursisten en medewerkers die om een medische reden geen mondkapje kunnen dragen, kunnen een vrijstelling aanvragen. Wil je een vrijstelling aanvragen, neem dan contact op met de cursusadministratie. Je krijgt dan een badge die je zichtbaar draagt, zodat iedereen kan zien dat je deze vrijstelling hebt.

Gebruik bij voorkeur wegwerpmondkapjes, liefst type II. Je neemt je eigen mondkapje mee. Alleen in geval van nood zijn er mondkapjes beschikbaar bij de receptie.

Zelftesten
We vragen je om jezelf voor je komst te blijven testen. Je kunt hiervoor gebruik maken van door school beschikbaar gestelde zelftesten voor het coronavirus. Deze testen zijn gratis op te halen bij de receptie van school of Aeres Hippisch Centrum (max. 4 per keer). Het afnemen van een zelftest is altijd vrijwillig.

Restaurant
Het restaurant gaat open vanaf maandag 24 januari. Voor die tijd worden lunchpakketten verzorgd in de lokalen. Waar mogelijk houden wij dit na 24 januari aan. De docent informeert je op de lesdag of je een lunchpakket krijgt of verwacht wordt in het restaurant Als je een lunchpakket krijgt eet je in het lokaal of buiten.

Basismaatregelen

 • Regelmatig en goed handen wassen;
 • Niezen en hoesten in elleboog;
 • Bij klachten thuis blijven en jezelf laten testen bij de GGD;
 • Draag binnen een mondkapje;
 • Op school geldt het advies om daar waar mogelijk ook 1,5 meter afstand van elkaar te houden.

Vragen?
We communiceren over eventuele wijzigingen en alternatieven op de gebruikelijke wijze via ItsLearning of per mail. Voor praktische vragen over de maatregelen kun je bij de cursusadministratie terecht. Je kunt hen bereiken op telefoonnummer (088) 020 61 23 Of via mail: atc.barneveld@aeres.nl.

Laatste updates Aeres-breed

15 januari 2022

Hervatting fysiek onderwijs bij Aeres MBO en Aeres Hogeschool vanaf 17 januari 2022

Aeres MBO en Aeres Hogeschool starten op maandag 17 januari weer met het geven van fysiek onderwijs. Dit volgt uit het kabinetsbesluit om het middelbaar en hoger beroepsonderwijs en universiteiten weer te openen. Er zijn een aantal aanvullende maatregelen. Hieronder een overzicht:

Aeres MBO en Aeres Hogeschool
Bij Aeres MBO en Aeres Hogeschool wordt vanaf 17 januari 2022 weer fysiek onderwijs gegeven. De locaties zullen hierover zelf de details richting de studenten communiceren. Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:

 • Een dringend advies om zoveel mogelijk 1,5 meter afstand te houden;
 • Het dragen van mondkapjes is verplicht, ook op de vaste zitplaats. Alleen tijdens examens waarbij 1,5 meter afstand mogelijk is mag het mondkapje af. Het advies is om daarbij gebruik te maken van wegwerpmondkapjes (type ll). Lees er hier meer over;
 • Er geldt een maximale groepsgrootte van 75 personen, behalve bij examens en tentamens;
 • Open dagen zijn mogelijk. Bij groepsgroottes boven 75 personen wordt met tijdsloten gewerkt. Het dragen van een mondkapje hierbij verplicht en waar mogelijk wordt anderhalve meter afstand gehouden;
 • Het dringende advies aan medewerkers en studenten blijft om tweemaal per week een preventieve zelftest te doen.

Aeres VMBO en Aeres Praktijkonderwijs
Aeres VMBO en Aeres Praktijkonderwijs hebben op 10 januari al het fysieke onderwijs hervat. Hierbij gelden nog steeds de volgende voorzorgsmaatregelen:

 • Volwassenen houden 1,5 meter afstand ten opzichte van elkaar;
 • Het dragen van mondkapjes is verplicht in de gangen, kantine en overige verkeersruimten;
 • Het dringende advies aan medewerkers en leerlingen blijft om tweemaal per week een preventieve zelftest te doen;
 • Ouders blijven buiten de school en er zijn dus ook geen open dagen.

Voorzorgsmaatregelen voor alle Aeres-locaties

 • Voor werkplekken en vergaderruimten geldt: houd anderhalve meter afstand. Ga met betrekking tot vergaderingen bovendien na of deze ook online gevoerd kunnen worden;
 • In de gebouwen wordt maximaal geventileerd en/of gelucht;
 • Er zijn speciale looproutes om elkaar de ruimte te geven;
 • Fysiek onderwijs geven is weer mogelijk. Voor medewerkers geldt bij overige werkzaamheden: werk thuis, tenzij het echt niet anders kan;
 • Het dragen van mondkapjes verplicht is in de gangen, kantine en overige verkeersruimten;
 • Aeres roept iedereen op om de basisregels in acht te blijven nemen:
  o blijf thuis als je griep- of verkoudheidsklachten hebt (en test jezelf of laat je testen);
  o was regelmatig je handen;
  o niezen en hoesten in de ellebogen;
  o geen handen schudden.

4 januari 2022

Vanaf 10 januari 2022 hervatting fysiek onderwijs bij Aeres VMBO en Aeres Praktijkonderwijs. Aangepast programma voor Aeres MBO en Aeres Hogeschool.

Op 10 januari 2022 gaan in Nederland de basisscholen, middelbare scholen en scholen voor speciaal (voortgezet) onderwijs weer open. Voor Aeres betekent dit dat vanaf die datum het fysieke onderwijs voor leerlingen van Aeres VMBO en Aeres Praktijkonderwijs weer wordt hervat.
Het is nog niet bekend wanneer het fysieke onderwijs ook weer mogelijk is binnen het middelbaar en hoger beroepsonderwijs. Het kabinet zal dit op 14 januari 2022 heroverwegen. Hieronder een overzicht van maatregelen binnen Aeres:

Fysiek onderwijs bij Aeres VMBO en Aeres Praktijkonderwijs, met voorzorgsmaatregelen

 • Bij het hervatten van het fysieke onderwijs binnen Aeres VMBO en Aeres Praktijkonderwijs per 10 januari gelden de volgende voorzorgsmaatregelen:
 • Volwassenen houden 1,5 meter afstand ten opzichte van elkaar;
 • Het dragen van mondkapjes verplicht is in de gangen, kantine en overige verkeersruimten;
 • Het fysieke onderwijs wordt hervat. Voor medewerkers geldt bij overige werkzaamheden: werk thuis, tenzij het echt niet anders kan;
 • Het dringende advies aan medewerkers en leerlingen blijft om tweemaal per week een preventieve zelftest te doen. Als de test positief is, gaat de persoon en de rest van het gezin in quarantaine en laten zich testen in de GGD-teststraat. Als de test negatief is, kan de leerling of medewerker naar school. Dit dringende testadvies geldt voor iedereen, dus ook voor gevaccineerden;
 • Ouders blijven buiten de school en er zijn dus ook geen open dagen.

Aangepast programma Aeres MBO

Bij Aeres MBO wordt vanaf 10 januari 2022 gedeeltelijk overgeschakeld op afstandsonderwijs. De locaties zullen hierover zelf de details richting de studenten communiceren. Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:

 • Studenten in een kwetsbare positie (inclusief mbo niveau 1 en 2) en studenten die tentamens en examens moeten maken, mogen wel fysiek naar de onderwijsinstelling;
 • Praktijklessen kunnen doorgang vinden;
 • De studenten die fysiek naar de instelling mogen komen, houden waar mogelijk 1,5 meter afstand ten opzichte van elkaar en ten opzichte van medewerkers. Ook medewerkers onderling bewaren een afstand van 1,5 meter;
 • Het dringende advies aan medewerkers en studenten blijft om tweemaal per week een preventieve zelftest te doen;
 • Praktijkstages blijven mogelijk, mits het gastbedrijf daar de gelegenheid voor geeft.

Aangepast programma Aeres Hogeschool

Bij Aeres Hogeschool gelden vanaf 10 januari de volgende uitgangspunten voor het onderwijs:

 • De gebouwen zijn open, van 8.00 tot 17.30 uur;
 • Geplande practica kunnen doorgaan op locatie;
 • Geplande theorielessen, worden online aangeboden;
 • Geplande 1-op-1 (begeleidings-)gesprekken tussen docent / mentor en student kunnen op locatie plaatsvinden als dat belangrijk is voor de kwaliteit van het gesprek;
 • Tentamens vinden volgens het rooster plaats, op locatie;
 • Voor studenten geldt het advies om bij voorkeur thuis te studeren, maar Aeres biedt de mogelijkheid om (zoveel mogelijk individueel) op school te studeren;
 • De studenten die fysiek naar de instelling mogen komen, houden waar mogelijk 1,5 meter afstand ten opzichte van elkaar en ten opzichte van medewerkers. Ook medewerkers onderling bewaren een afstand van 1,5 meter;
 • Het dringende advies aan medewerkers en studenten blijft om tweemaal per week een preventieve zelftest te doen.

Overige voorzorgsmaatregelen voor alle Aeres-locaties

Voor werkplekken en vergaderruimten geldt: houd anderhalve meter afstand. Ga met betrekking tot vergaderingen bovendien na of deze ook online gevoerd kunnen worden;

 • In de gebouwen wordt maximaal geventileerd en/of gelucht;
 • Er zijn speciale looproutes om elkaar de ruimte te geven;
 • Aeres roept iedereen op om de basisregels in acht te blijven nemen:

o blijf thuis als je griep- of verkoudheidsklachten hebt (en test jezelf of laat je testen);
o was regelmatig je handen;
o niezen en hoesten in de ellebogen;
o geen handen schudden.

Algemene informatie

Let op: onderstaande informatie is bijgewerkt op maandag 23 augustus 2021.

In december 2019 startte in China een uitbraak van het coronavirus. Wereldwijd worden maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Aeres volgt daarbij de landelijke richtlijnen van het RIVM, autoriteit op het gebied van volksgezondheid, en de reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Belangrijke informatie over het coronavirus en meer specifieke informatie over maatregelen die Aeres (indien noodzakelijk) neemt, worden hier gedeeld. De richtlijnen en maatregelen gelden voor alle scholen en locaties van Aeres.

Besmetting en symptomen

Dragers van het coronavirus hebben koorts en luchtwegklachten. De ziekte is overdraagbaar van mens op mens.

Voorkom besmetting en/of virusverspreiding door:

 • regelmatig handen te wassen;
 • te niezen en hoesten in de ellebogen;
 • papieren zakdoekjes te gebruiken;
 • geen handen te schudden;
 • thuis te blijven als je griep- of verkoudheidsklachten hebt.

Bel de huisarts indien je:
Koorts boven de 38 graden met luchtwegklachten hebt (hoesten of kortademigheid).

Ga NIET naar een huisarts of huisartsenpost toe, om besmetting van anderen te voorkomen. Neem telefonisch contact op met de huisarts en volg de aanwijzingen op.

Klik hier voor meer informatie van het RIVM. 

Reizen

Ook ten aanzien van haar reisbeleid volgt Aeres de adviezen van de Nederlandse overheid. Als gevolg daarvan geldt momenteel dat voor werk of studie gereisd kan worden naar landen die door de overheid aangeduid zijn met de codes ‘groen’ of ‘geel’, op het moment van vertrek. Er wordt niet gereisd naar landen met de codes rood of oranje. Een actueel overzicht van de kleurencodes per land is hier te vinden.
Voor studenten die in het buitenland verblijven, of die een reis geboekt hebben geldt dat zij zelf het risico dragen ten aanzien van de eventuele kosten wanneer de code van een land verandert van groen of geel naar rood of oranje.

Vragen

Raadpleeg bovengenoemde websites voor meer informatie. Aeres-gerelateerde vragen kun je mailen aan inlichtingen@aeres.nl. Voor studiegerelateerde vragen kun je rechtstreeks contact opnemen met jouw Aeres instelling, via:

Partners van Aeres Training Centre Barneveld